Litua - Studii și Cercetări, III, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian (autor) Complexul de fortificații de la Bumbești și rolul lor în răspîndirea romanității I. Istorie veche şi arheologie 132-137 română
articol de periodic CAMUI, Iulian (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Castrul roman de la Bumbești-Jiu - probleme de conservare-restaurare I. Istorie veche şi arheologie 138-155 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
articol de periodic IONESCU, Dan (autor) Studiu preliminar asupra ceramicii romane de uz comun descoperită la Cătunele - Gorj I. Istorie veche şi arheologie 164-180 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul 1 al e.n. I. Istorie veche şi arheologie 181-198 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
articol de periodic JOIȚA, Virgil (autor) O proclamație mai puțin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 223-229 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Mărturii referitoare la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 230-242 română
articol de periodic RACOVEANU, Ionel (autor) Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
articol de periodic GAGY, Tiberiu (autor) , PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914), principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistica și Metalurgie" II. Istorie medie, modernă şi contemporană 262-269 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Reforma agrară din 1945 în județul Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 281-292 română
articol de periodic SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
articol de periodic MUTIHAC, Vasile (autor) Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
articol de periodic BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
articol de periodic BOGDAN, Octavia (autor) , MIHAI, Elena (autor) , NEAMȚU, Gheorghe (autor) Harta topografică a R.S. România, scara 1: 200000, foaia Tărgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularități și importanța practică) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 331-341 română
articol de periodic SUCIU, Maria (autor) , SUCIU, Petru (autor) Cîteva considerații asupra argilelor din Glogova - județul Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 342-347 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
articol de periodic LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea coleopterelor cavericole din peșterile județului Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 357-360 română
articol de periodic BECHERIȚU, Ion (autor) Specificitatea soiurilor de vin din jud. Gorj determinată de influențele pedoclimatice locale III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 361-374 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Măiestria și frumusețea cusăturilor și țesăturilor ciobănești IV. Etnografie şi folclor 377-383 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Unități agrimensurale din județul Gorj IV. Etnografie şi folclor 384-390 română
articol de periodic PUPAZĂ, Grigore (autor) Ipostaze spirituale în folclorul de cătănie și război din zona Jaleșului IV. Etnografie şi folclor 391-402 română
articol de periodic DRAGOESCU, Ion (autor) Invenții și inovații în arta populară românească contemporană IV. Etnografie şi folclor 403-410 română
articol de periodic SANDA, Ion (autor) Reflexe ale industrializării și urbanizării în folclorul contemporan IV. Etnografie şi folclor 411-418 română
articol de periodic BUGĂ, Dragoș (autor) , OANCEA, Dimitrie (autor) Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Gheorghe Magheru în arhivele gorjene V. Documentar 428-444 română
articol de periodic UDRIȘTE, Elena (autor) O hotîrnicie a Tîrgu-Jiului din anul 1847 V. Documentar 445-458 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Hotărnicia moșiei Curtișoara din județul Gorj - la 1734 V. Documentar 459-467 română
articol de periodic ISAC, Eva (autor) Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Cîteva date despre învățămîntul din Tîrgu-Jiu la jumătatea sec. al XIX-lea V. Documentar 476-481 română
articol de periodic SMEU, Vasile (autor) Un erou gorjan - Victor Popescu V. Documentar 482-488 română
articol de periodic ANTRIȚOIU, Vasile (autor) Candidații de învățători și întemeierea învățămîntului public rural gorjan în anii 1838-1839. Documente inedite din arhiva istorică centrală V. Documentar 489-508 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Maria Latărețu V. Documentar 513-525 română
articol de periodic BALAȘA, D. (autor) Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
articol de periodic BUGĂ, Dragoș (autor) , OANCEA, Dimitrie (autor) Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
articol de periodic COLȚAN, Marin (autor) Peisaj de iarnă (Portret sentimental al pictorului Iosif Keber) V. Documentar 535-538 română