Sud-Estul și Contextul European: SECE, IV, 1995, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Contents 5-6 română, engleză
articol de periodic PĂUN, Radu (autor) Sărbătoare și propagandă în Țările Române. Strategiile gestului și cuvântului (II) Mentalitate şi politică 7-24 română
articol de periodic BARBU, Daniel (autor) Ispita lucrurilor. Urme estetice în gândirea românească a secolului al XVIII-lea Mentalitate şi politică 25-28 română
articol de periodic MIHAIL, Zamfira (autor) Receptarea ideilor luministe în Bulgaria în secolul al XIX-iea Mentalitate şi politică 29-34 română
articol de periodic DUNLAP, Tanya (autor) Universitatea și democrația Mentalitate şi politică 35-40 română
articol de periodic TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (autor) Scrisorile inedite ale lui Ioan I. Bogdan către George Murnu Corespondenţă, traduceri, lexic 41-50 română
articol de periodic NICOLAE, Simona (autor) Versiuni românești ale Iliadei homerice (I) Corespondenţă, traduceri, lexic 51-68 română
articol de periodic SCĂRLĂTOIU, Elena (autor) Observații privitoare la vocabularul actual al istroromânei Corespondenţă, traduceri, lexic 69-88 română
articol de periodic BRAD-CHISACOF, Lia (autor) Schimbarea de cod între română și greacă în textele românești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de al XIX-lea Corespondenţă, traduceri, lexic 89-96 română
articol de periodic VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Câteva probleme ridicate de studierea lexicului creștin de origine latină în albaneză și română Corespondenţă, traduceri, lexic 97-106 română
articol de periodic TANAȘOCA, Anca (autor) Romanitatea dispărută din nord-vestul Peninsulei Balcanice Forme de identitate şi viaţă economică 107-114 română
articol de periodic PANAITE, Viorel (autor) Regimul negustorilor străini în 'ahdnâme-lele otomane (sec. XV - XVII). O radiografie (III) Forme de identitate şi viaţă economică 115-130 română
articol de periodic VÂLCU, Ștefan (autor) Câteva considerații privind evoluția naționalismelor din Croația și Serbia în secolele XIX - XX Forme de identitate şi viaţă economică 131-138 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Robert (autor) Subdezvoltarea social-economică în Europa sud-estică în secolele XIX - XX: o abordare comparativă Forme de identitate şi viaţă economică 139-146 română
articol de periodic SCĂRLĂTOIU, Elena (autor) Activitatea Institutului de Studii Sud-Est Europene (1994) Cronică 147-156 română