București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIX, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Tăblițele de lut, scrise, de la Vidra Arheologie 5-11 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Scrierea pe oase - o scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila Arheologie 12-35 română
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice în comuna Brănești, județul Ilfov Arheologie 36-60 română
articol de periodic STOICIU, Florentina (autor) Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov Arheologie 61-66 română
articol de periodic CONSTANTIN, Cristina (autor) Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX Studii şi articole 69-73 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Stilul neoromânesc în artele aplicate - perioada până la anul 1900 Studii şi articole 74-91 română
articol de periodic HANCZ, Hilda (autor) Presa maghiară bucureșteană (1860-1941) Studii şi articole 92-111 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Strada Șepcari - scurtă monografie Studii şi articole 112-114 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) O carte poștală a lui Petre Pandrea, din anul 1965 Studii şi articole 144-146 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Morminte ale unor români celebri Studii şi articole 147-152 română
articol de periodic SCRIPCARIU, Adriana (autor) Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
articol de periodic SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Prima expoziție de anvergură a artiștilor din București (1864) Studii şi articole 177-186 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Justiția în Bucureștii de odinioară Studii şi articole 187-195 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Tabloul votiv din paraclisul patriarhal Studii şi articole 196-200 română
articol de periodic VLĂDOIU-STANCU, Laura (autor) Informații privind organizarea judecătorească în vremea lui Alexandru Ipsilanti (1774-1778) în cronica lui Atanasie Comnen Ipsilanti Studii şi articole 201-207 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Aspecte ale orașului bucureștean din anul 1948 până la naționalizare Patrimoniu bucureştean 211-216 română
articol de periodic DRAGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III Patrimoniu bucureştean 217-222 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary Patrimoniu bucureştean 223-225 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Strada Mântuleasa de la 1 la 37 Patrimoniu bucureştean 226-236 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 236-244 română
articol de periodic LIMBAN, Florentina (autor) Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei" Patrimoniu bucureştean 245-248 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Grădina lui George Călinescu Patrimoniu bucureştean 268-272 română
articol de periodic POPA MARIA, Raluca (autor) Un episod din construcția noului centru civic din București reflectat într-un interviu de istorie orală Patrimoniu bucureştean 273-283 română
articol de periodic TODIREANU, Cristian (autor) Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor Patrimoniu bucureştean 284-288 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 289-297 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Mahalaua Scorțarilor din București Patrimoniu bucureştean 298-309 română
articol de periodic CIOBANU, Dana (autor) Regina Maria a României - de la Bran la Balcic Personalităţi bucureştene 313-316 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Schiță de portret al reginei Maria Personalităţi bucureştene 317-324 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) Juristul, omul politic și ziaristul Stelian Popescu Personalităţi bucureştene 325-332 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) , RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Interviu cu dl. Pompiliu Macovei (partea a II-a) Personalităţi bucureştene 333-338 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Un european: Anastase Simu la un secol și jumătate de la naștere Personalităţi bucureştene 339-347 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Un om de cultură și rege al culturii: Carol al II-lea Personalităţi bucureştene 348-354 română
articol de periodic IVAN-CHILIA, Liana (autor) Expunerea muzeală - între valorizare estetică și reconstituire științifică Muzeografie 357-359 română
articol de periodic TÎRNĂ, Mirela (autor) Conceptul de muzeu național. Studiu de caz: Muzeul Național de Antichități din București Muzeografie 360-371 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Casa nouă din incinta palatului regal Semnal 385-387 română
articol de periodic Publicații la Standul M.M.B. Semnal 388-391 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Maria Duțu-Cojocărescu sau amintirea unor ochi albaștri In memoriam... 395-398 română
articol de periodic In memoriam … dr. Harald Alexandrescu In memoriam... 399-402 română
articol de periodic Cuprins 405-407 română