Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman: BMJT, 3, seria arheologie LAZĂR, Cătălin (autor) , MUJA, Cristina (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Considerații teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (III): contribuțiile antropologiei fizice 249-268 română
articol de periodic 2006 Cercetări Arheologice: CA, XIII VASILE, Gabriel (autor) The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză (rezumat în română)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice: CA, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , MIHAI, Daniela (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 11-42 română
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice: CA, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂNĂSEANU, Anca (autor) , DANIAN, Oana (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , SAMSON, Andra (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , VASILE, Gabriel (autor) , VASILE, Matei (autor) Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a scheletelor descoperite în cadrul așezămîntul monahal-spetalicesc "Sfîntul Pantelimon", Pantelimon (județul Ilfov) 285-292 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare VASILE, Gabriel (autor) Anthropologic study of the osteologic remnants discovered on the Bordușani-Popină archaeological digging site (Ialomița county) during the field campaigns between 1997-2002 95-102 română
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă SAMSON, Andra (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Un complex funerar medieval descoperit la Șibot (jud. Alba). Date arheologice și antropologice EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 231-242 română
articol de periodic 2016 Materiale și Cercetări Arheologice, 12, serie nouă VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a resturilor scheletice din Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi (com. Romanii de Jos, jud. Vâlcea) EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 243-258 română
articol de periodic 2021 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 17, serie nouă VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 249-266 română
articol de periodic 2021 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 17, serie nouă BORONEANȚ, Adina (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) , CĂRĂBIȘI, Vlad (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Alba sau Băneasa – La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 267-328 română
articol de periodic 2022 Materiale și Cercetări Arheologice, 18, serie nouă VASILE, Gabriel (autor) The Medieval cemetery from Dridu – La Metereze (Ialomița County, Romania). Bioarcheological characteristics EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 171-216 engleză
articol de periodic 2008 Peuce, 6, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a scheletelor eneolitice din necropola așezării eponime de la Gumelnita (jud. Călărași) Studii şi Materiale 43-58 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 VASILE, Gabriel (autor) Situl arheologic Brăila Cartier Brăilița, campania 2018. Analiza antropologică a resturilor scheletice de incinerație Studii şi Materiale 217-254 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 VASILE, Gabriel (autor) Cimitirul otoman de la Cheia Pazvant I (județul Constanța, România). Analiza osteologică a materialului scheletic uman STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 339-368 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI VASILE, Gabriel (autor) Osteodistrofia biparietală – o manifestare neobișnuită. Asupra unui schelet medieval de pe teritoriul României STUDII / MATERIALE / NOTE 319-340 română
articol de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI ȘTIRBU, Franceska (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Beneath the surface: Uncovering the social and biological significance of contemporary multiple burials in a Mediaeval sample from Wallachia STUDII / MATERIALE / NOTE 327-362 engleză
articol de periodic 2023 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI TOMA, Andreea (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Abnormalities of the first cervical vertebra in a Muslim community from Dobruja (Southeastern Romania): a case study STUDII / MATERIALE / NOTE 363-376 engleză
articol de periodic 2020 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, VI LAZĂR, Cătălin (autor) , OPRIȘ, Vasile (autor) , IGNAT, Theodor (autor) , MANEA, Bogdan (autor) , FRUJINĂ, Ovidiu (autor) , COVĂTARU, Cristina (autor) , DARIE, Adelina (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) , VASILE, Gabriel (autor) , GOLEA, Mihaela (autor) , MĂRGĂRIT, Monica (autor) , POPESCU, Gabriel (autor) , DIMACHE, Mădălina (autor) , PÎRVULESCU, Dan (autor) , STREINU, Marius (autor) , ȘANDRIC, Bogdan (autor) , TUFARU, Marian (autor) , IANCU, Alina (autor) , DINU, Georgiana (autor) , PARNIC, Valentin (autor) , CĂPIȚĂ, Carol (autor) , ZAVALAȘ, Theodor (autor) , DIMA, Andreea (autor) , SAVA, Tiberiu (autor) Gumelnița: research results of the 2018 and 2019 fieldwork seasons Arheologie / Archaeology 13-100 engleză (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2021 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, VII LAZĂR, Cătălin (autor) , OPRIȘ, Vasile (autor) , IGNAT, Theodor (autor) , COVĂTARU, Cristina (autor) , MANEA, Bogdan (autor) , POPESCU, Gabriel (autor) , DARIE, Adelina (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) , VASILE, Gabriel (autor) , MĂRGĂRIT, Monica (autor) , DIMACHE, Mădălina (autor) , GOLEA, Mihaela (autor) , TOMA, Andreea Luminița (autor) , BÎNDEA, Vlad Ioan (autor) , ROTH, Cristian (autor) , PÎRVULESCU, Dan (autor) , ZAVALAȘ, Theodor (autor) , PARNIC, Valentin (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) Gumelnița: research results of the 2021 fieldwork season Arheologie / Archaeology 11-52 engleză, română
articol de carte 2016 Settlements of life and death : studies from prehistory to middle ages, seria Arheologie 14 OANȚĂ-MARGHITU, Sorin (autor) , DUMITRAȘCU, Emil (autor) , ENE, Silviu (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , VASILE, Gabriel (autor) , CLEȘIU, Sorin (autor) , MUNTEANU, Florentin (autor) “Funeral” and “Domestic” in the Late Iron Age Settlement at București–Băneasa, Strada Gârlei (Southern Romania) 273-313 engleză
articol de periodic 2012 Studii de Preistorie: SP, 9 LAZĂR, Cătălin (autor) , MĂRGĂRIT, Monica (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Some considerations about a new grave discovered at Sultana-Ghețărie (Southeastern Romania) 101-111 engleză
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 VASILE, Gabriel (autor) Necropola bisericii descoperite la Nufăru (jud. Tulcea). Analiză antropologică Studii 89-106 română
articol de periodic 2016 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4 VASILE, Gabriel (autor) E. Crubézy, S. Duchesne, C. Arlaud (éds.), La mort, les morts et la ville: Saints-Côme-et-Damien, Montpellier, Xe-XVIe siècles, Editions Errance, Paris, 2006 Recenzii şi note bibliografice 412-416 română
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-4 MORINTZ, Alexandru S (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Cronica celei de-a doua ediții a conferinței internaționale Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei, Crihana Veche, raionul Cahul, Republica Moldova Cronica vieţii ştiinţifice 341-353 română
articol de periodic 2020 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) , VASILE, Gabriel (autor) O nouă descoperire sigilografică bizantină de la Nufăru, jud. Tulcea Note şi discuţii 115-128 română