Materiale și Cercetări Arheologice, nr. în TOM: 17, 2021, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 engleză
articol de periodic ALEXANDROV, Stefan (autor) , SLAVCHEV, Vladimir (autor) , TONKOVA, Eva (autor) Rescue Excavations of Bronze Age Barrows in Vetrino Region, northeast Bulgaria EPOCA METALELOR / L’ÂGE DU BRONZE ET L’ÂGE DU FER / BRONZE AND IRON AGES 5-48 engleză
articol de periodic PALINCAȘ, Nona (autor) The new structure of the dava at Popești (Giurgiu County, southern Romania, 2nd century BC – ca. AD 6), based on the 2019–2020 preventive excavations. The first data EPOCA METALELOR / L’ÂGE DU BRONZE ET L’ÂGE DU FER / BRONZE AND IRON AGES 49-70 engleză
articol de periodic DUPONT, Pierre (autor) Lesbos wine: ΟΙΝΟΣ ΑΥΘΙΓΕΝΗΣ or regional vintage spread throughout the Lesbian sphere? EPOCA GREACĂ / ÉPOQUE GRECQUE / GREEK PERIOD 71-86 engleză
articol de periodic GRIGORAȘ, Bianca (autor) , PANAITE, Adriana (autor) The Late Roman Amphorae from Tropaeum Traiani, Sector A (north of the Basilica A), 2005–2016 EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 87-114 engleză
articol de periodic DABÎCA, Mircea (autor) , PAVEL, Cătălin (autor) , SOFICARU, Andrei Dorian (autor) New data on the Late Roman Cemetery (4th–5th centuries AD) from the Extra Muros Basilica at Histria: burial and reburial of two young people EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 115-128 engleză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) , MATEI-POPESCU, Florian (autor) , DUMITRESCU, Ion (autor) Noi cercetări arheologice din castrul de la Câmpulung (Pescăreasa, punct Jidova) (2010–2015) EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 129-164 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , OȚA, Liliana (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) , DIACONESCU, Maria (autor) Mormintele sarmatice de la Prăjeni (județul Botoșani) EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 165-200 română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) , DOBROTĂ, Sebastian (autor) , GROZA, Horațiu (autor) Biserica reformată din Turda Veche: cercetările arheologice din anii 2018–2020 EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 201-234 română
articol de periodic PETRICĂ, Florin-Gabriel (autor) , CÂRCIUMARU, Minodora (autor) , NĂSTASE, Mihai Claudiu (autor) Cercetările arheologice de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 235-248 română
articol de periodic VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița) EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 249-266 română
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) , CĂRĂBIȘI, Vlad (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Alba sau Băneasa – La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului EPOCA MEDIEVALĂ / ÉPOQUE MÉDIEVALE / MIDDLE AGES 267-328 română