Revista Muzeelor: RM, 4, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) 60 de ani de la făurirea PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 3-8 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Congresul de făurire a Partidului Comunist Român 9-14 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Partidul Comunist Român - organizator și conducător al luptei poporului român Împotriva fascismului și a războiului 15-26 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Partidul Comunist Român - arhitectul istoriei zilelor noastre 26-34 română
articol de periodic CARACIUC, LIDIA (autor) Mărturii muzeistice referitoare la solidaritatea internaționalistă a mișcării antifasciste din România În perioada interbelică 35-42 română
articol de periodic STOIAN, DOINA (autor) Grafica militantă interbelică 43-50 română
articol de periodic GEORGESCU, ELENA (autor) Memorialistica democratică revoluționară antifascistă și importanța ei muzeistică 51-56 română
articol de periodic BENJAMIN, Lya (autor) Cîteva considerații pe marginea constituirii și prezentării patrimoniului contemporan În muzeele de istorie 57-60 română
articol de periodic ARHIP, Ioan (autor) Cea mai muzeografică acțiune a anului 1980 (III) 61-61 română
articol de periodic DEAC, Mircea (autor) Iosif Iser sau orgoliul creației - 100 de ani de la naștere - 62-69 română
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Din tradițiile mineritului țărănesc și a prelucrării metalelor în Transilvania 70-73 română
articol de periodic MONORANU, Octav (autor) , EMANDI, Emil (autor) Valori numismatice în colecții sucevene 74-79 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Aurel (autor) În sprijinul activității muzeale: Norme privind ocrotirea și conservarea bunurilor cultural -artistice, tehnice, științifice care fac parte din patrimoniul cultural național mobil al Republicii Socialiste România 80-87 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) În dezbatere - temele planului de cercetare pe anul 1980 88-89 română
articol de periodic VLĂDILĂ, Petre (autor) Simpozionul ,,Geto-Dacii în Cîmpia Munteniei" 90-91 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Muzeul județean de istorie și artă Bacău: ,,carpica", XII, 1980 91-91 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Panait I. Panait - „La cumpăna continentelor", Editura sport-turism, București, 1980, 160 p. 92-92 română
articol de periodic PANAIT-PÎRĂU, ELENA (autor) Karl Trobas, „Papierrestaurierung in Archiven, Bibliotheken und Sammlungen. Probleme und Methoden", Graz, 1980, p. 480 93-93 română
articol de periodic CICA, Vasile (autor) Muzeul din Corabia la ... Timișoara: o expoziție de scoarțe 94-94 română