Peuce, VIII, 1980, Rapoarte asupra cercetărilor de arheologie, numismatică și istorie 1977-1978, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 5-6 română
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), județul Tulcea 7-36 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) , LĂZURCĂ, Elena (autor) Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
articol de periodic OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Aspecte ale civilizației geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din așezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î.e.n.) 77-142 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Emisiuni monetare ale geților nord-dobrogeni - Monedele tip Măcin 143-150 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) , BAUMANN, Victor-Henrich (autor) , OPAIȚ, Andrei (autor) , VASILIU, Ioan (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Șantierul arheologic Troesmis 151-288 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Săpăturile de salvare de la Troesmis - 1977 - raport preliminar - 153-158 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (Casetele 1-40) 159-196 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou 197-217 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Observații cu privire la mormintele de inhumație de la Troesmis 218-229 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis 230-247 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Troesmis 248-288 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) DEAE MINERVAE, MATRI MUSARUM! 289-290 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații preliminare asupra amforelor romane și romano-bizantine din Dobrogea 291-327 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii romane timpurii de la Troesmis 328-366 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea) 367-414 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în Nordul Dobrogei - Topraichioi - Raport preliminar - 415-436 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Două locuințe feudale timpurii de la Aegyssus 437-449 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) , CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala. Raport preliminar de săpătură (1977) 473-496 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede feudale românești descoperite în Dobrogea 497-498 română
articol de periodic OBERLÄNDER–TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei 499-513 română
articol de periodic ZAHARIA, Petru (autor) Sulina - Porto-franc (1870-1939) 515-529 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) , ZAHARIA, Petru (autor) Viața țărănimii din județul Tulcea la începutul secolului al XX lea, sub aspectul istorico-etnografic 531-545 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) , ZAHARIA, Petru (autor) Viața țărănimii din județul Tulcea, în perioada interbelică, sub aspect istorico-etnografic 546-559 română