București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Studii şi articole 7-13 română
articol de periodic CARCIGA, Dragoș (autor) Bucureștii în alegeri. Momentul aprilie 1875 Studii şi articole 14-21 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) București în timpul evenimentelor din anul 1940 Studii şi articole 22-36 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Aspecte ale începutului activității Radio-București Studii şi articole 37-40 română
articol de periodic EFTENE, Cătălin (autor) Organizarea vigiliilor Romei imperiale și cazărmile acestora Studii şi articole 41-45 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Barbu Bucureșteanul, un tipograf din epoca domniilor fanariote Studii şi articole 46-54 română
articol de periodic PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile orașului București - conturarea arhetipului - Studii şi articole 55-68 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Comerțul bucureștean în anii 1985-1986 Studii şi articole 82-108 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) O contribuție la istoria construcțiilor din Capitală în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Introducerea elementelor prefabricate în construcția de locuințe. Mitul Macaralei. Din ideologia unor vremuri apuse Studii şi articole 109-126 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) , ZAMANI, Lelia (autor) Strada francmasonă Studii şi articole 127-137 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) București la a 550-a aniversare documentară Studii şi articole 138-144 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Lucrări inedite ale sculptorului Gheorghe Stănescu Personalităţi 147-152 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Cîteva observații pe marginea unor lucrări de Corneliu Medrea, Gheorghe Leonida și Frederic Storck Personalităţi 153-160 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București Personalităţi 161-168 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Din corespondența arhitectului Nicolae Ghika-Budești Personalităţi 169-202 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel Personalităţi 203-233 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu Personalităţi 234-248 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București Patrimoniu 249-262 română
articol de periodic CARCIGA, Dragoș (autor) Biserica lui Bucur. Avatarurile unui monument - 1913 - 1940 Patrimoniu 263-285 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate? Patrimoniu 286-293 română
articol de periodic DOROJAN, Magdalena (autor) Fântâna G. EM. Lahovary Patrimoniu 294-306 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Pictura românească. Întoarcerea la tradiție Patrimoniu 307-318 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) O tehnică artistică de succes: non-finito și o sculptură din patrimoniul M.M.B - Eric de Nussy, "Extaz" Patrimoniu 319-324 română
articol de periodic PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Artă și istorie în opera lui Tătărescu Patrimoniu 325-336 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Statuile lui Ivan Meštrović din București Patrimoniu 337- română
articol de periodic Cuprins 343 română