Cercetări istorice: CI, XII, 1981 - 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NECULAU, Adrian (autor) , PARASCAN, Magdalena (autor) Muzeul de literatură și publicul I. Muzeologie 9-22 română
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) , NICA, Maria (autor) Aspecte din istoria automatelor muzicale reflectate în colecțiile muzeelor din România I. Muzeologie 23-36 română
articol de periodic PENEVICI, Elena (autor) Realizări și perspective privind relația muzeu-școală la Muzeul politehnic din lași I. Muzeologie 37-39 română
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) , PARADAISER, Maria (autor) Gheorghe Panaiteanu - Bardasare, student la Munchen I. Muzeologie 41-53 română
articol de periodic PASCAL, Geta (autor) Pinacoteca și școala de arte frumoase din Iași în perioada interbelică I. Muzeologie 55-58 română
articol de periodic SUHAR, Nușa (autor) Elemente de artă din secolul al XVII-lea din monumentul de arhitectură de la Păușești I. Muzeologie 59-63 română
articol de periodic SEMENDEAEV, Victoria (autor) Cu privire la dezvoltarea meșteșugului olăritului în localitățile Lespezi și Tîrgu Frumos, județul lași (sec. XIX-XX). I. Muzeologie 65-75 română
articol de periodic GEBA, Maria (autor) Contribuții la studiul ceramicii prin metode fizico-chimice II. Restaurare - Conservare 77-80 română
articol de periodic GRECU, C. (autor) Pledoarie pentru respectarea principiilor și normelor restaurării științifice a bunurilor de patrimoniu II. Restaurare - Conservare 81-88 română
articol de periodic LEMNY, Doina (autor) Argumente pentru restaurarea științifică a ceramicii. II. Restaurare - Conservare 87-88 română
articol de periodic CROITORU, Mihai (autor) Probleme deosebite ridicate de restaurarea unor pistoale din colecția Muzeului Peleș-Sinaia II. Restaurare - Conservare 89-96 română
articol de periodic MANEA, Veronica Doina (autor) Aspecte privind restaurarea coperților din piele cu ornamente aurite. II. Restaurare - Conservare 97-100 română
articol de periodic CIUDIN, Nicolae (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-lași. III. Arheologie 101-111 română
articol de periodic LUCA, Gavril (autor) Statueta antropomorfă cucuteniană de la Drăgușeni-Fălticeni III. Arheologie 113-116 română
articol de periodic ANDRONIC, Al. (autor) Descoperirile traco-geto-dacice de la Vaslui III. Arheologie 117-126 română
articol de periodic ICONOMU, C. (autor) Cercetările arheologice de la Curteni-Dealul Viei și Dealul Pietrăriei (jud. Vaslui). III. Arheologie 127-151 română
articol de periodic POPOVICI, Rodica (autor) Descoperiri din secolele III-II î.e.n. la Borniș-Neamț III. Arheologie 153-158 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O problemă de statistică numismatică: reforma lui Septimius Severus și tezaurele monetare de dincolo de frontierele Imperiului III. Arheologie 159-167 română
articol de periodic BUTNARU, Viorel (autor) O nouă monedă bizantină de la Gugești (județul Vaslui). III. Arheologie 169-172 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Considerații cu privire la populația locală din zona centrală și meridională a Moldovei în secolele XI-XII III. Arheologie 173-203 română
articol de periodic RUSU, Aurel (autor) Cercetările arheologice de suprafață în Podișul Central Moldovenesc. Valea Stavnicului și a Velnei (jud. Iași) III. Arheologie 205-251 română
articol de periodic COJOCARU, Mihai (autor) Cercetări arheologice de suprafață în comuna Bîrnova, jud. Iași III. Arheologie 253-259 română
articol de periodic VASILESCU, Mihail (autor) Pelasgicae res. II. Pelasgii în Thracia și Asia Mică ? IV. Istorie 261-288 română
articol de periodic GOSTAR, N (autor) Zalmoxis - Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Discutii și controverse IV. Istorie 289-298 română
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Africanii în Dacia romană (1) IV. Istorie 299-305 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
articol de periodic GRIGORAȘ, N. (autor) Dările în Moldova de la întemeierea statului și până la 1741 (II). IV. Istorie 317-341 română
articol de periodic VELIMAN, Valeriu (autor) Documente turcești privind evenimentele de la 1821 din Principatele române IV. Istorie 344-353 română
articol de periodic RUSU, D. D. (autor) Despre învățămîntul superior din Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea. IV. Istorie 355-359 română
articol de periodic DORIN, M. C (autor) Imaginea trecutului în periodicele moldovenești IV. Istorie 361-376 română
articol de periodic ANDREI, Victor (autor) Un înaintaș francez al studiului navigabilității principalelor ape moldovenești : inginerul Xavier Hommaire de Hell. IV. Istorie 377-386 română
articol de periodic SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste (III) IV. Istorie 387-401 română
articol de periodic CLIVETI, Gh. (autor) Un conflict european: "Războiul Crimeii" (1853-1856). IV. Istorie 403-424 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) , BOTEZ, C. (autor) Un secol de la primul Congres economic din România, Iași, octombrie 1882 IV. Istorie 425-439 română
articol de periodic CIOFU, Valerian (autor) Pagini de istorie a clasei muncitoare din România ilustrate în medalistică IV. Istorie 441-454 română
articol de periodic BOTEZ, C. (autor) Din istoricul pădurii românești (III). Evoluția legislației fondului forestier în perioada interbelică IV. Istorie 455-485 română
articol de periodic CLOȘCĂ, C. (autor) Evacuările din Moldova în timpul celui de al doilea război mondial (1944). IV. Istorie 487-501 română
articol de periodic KAREȚCHI, A. (autor) Stadiul organizării maselor și al luptei revoluționare în perioada decembrie 1944 - ianuarie 1945 IV. Istorie 503-516 română
articol de periodic PLATON, Ghe. (autor) Documente polone privind situația din Principatele Române în preajma revoluției de la 1848 V. Documente 517-525 română, franceză
articol de periodic CRĂCIUN, Georgeta (autor) Sate răzășești în Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea. Date statistice. V. Documente 527-625 română
articol de periodic VOICU, M (autor) , NAGHIU, Iosif (autor) Mărturii documentare despre secularizarea averilor mănăstirești (1863 ) V. Documente 627-633 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Un inventar original al Palatului domnesc de la Ruginoasa - Iași V. Documente 635-649 română, franceză
articol de periodic CATARGIU, Virgil (autor) Despre rolul și specificitatea istoriei în concepția lui Vasile Pârvan. VI. Evocări 651-653 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, I. (autor) Nicolae Titulescu văzut de contemporani VI. Evocări 655-668 română
articol de periodic RADU, R. (autor) Profesorul Orest Tafrali - personalitate a vieții spirituale ieșene VI. Evocări 669-682 română
articol de periodic GRIGORAȘ, N. (autor) Locul lui Ilie Minea în istoriografia română. La o sută de ani de la naștere 1881-1981 VI. Evocări 683-688 română
articol de periodic CLOȘCĂ, C. (autor) Theodor Văscăuțeanu o pierdere timpurie a geologiei românești (50 de ani de la moarte) VI. Evocări 689-693 română
articol de periodic ABRUDAN, Petru (autor) Profesorul Dr. Nicolae Grigoraș la 70 de ani VII. Aniversări 695-697 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Profesorul Dr. Constantin Cihodaru VII. Aniversări 698-699 română