Cercetări istorice: CI, XVI, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ASĂVOAIE, C. (autor) Observații privind fundațiile de biserică descoperire la Volovăț (jud. Suceava) I. Studii şi cercetări arheologice 5-14 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) , GHERMAN, Elena (autor) Cercetările arheologice efectuate la biserica ”Sfinții arhangheli Mihail și Gavril" sat Stroiești, com. Todirești. jud. Iași I. Studii şi cercetări arheologice 15-29 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Observațiuni cu privire la resturile animaliere descoperite în stațiunea cucuteniană din faza A, de la Bălțați (jud. Iași) II. Cercetări interdisciplinare 31-37 română
articol de periodic BEJENARU, Luminița (autor) , HRIȘCU, Carmen (autor) Observații arheozoologice asupra unor specii de animale vânate în evul mediu pe teritoriul Dobrogei II. Cercetări interdisciplinare 39-48 română
articol de periodic COJOCARIU, C (autor) Reforma administrativă a lui Constantin Mavrocordat. Câteva considerații III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 49-68 română
articol de periodic CAPROȘU, Ioan (autor) Sama visteriei Moldovei din decembrie 1784 III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 69-109 română
articol de periodic IFTIMI, S (autor) Un element de ceremonial medieval: ”Sărutatul papucului" IV. Cultură şi civilizaţie 111-119 română
articol de periodic DRĂGAN, Ioan (autor) Precursorii români ai lui Olahus IV. Cultură şi civilizaţie 121-128 română
articol de periodic RĂUSANU, Mihai (autor) Legăturile Patriarhiei din Alexandria cu Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 129-143 română
articol de periodic MELINTE, Elena (autor) Duca Sotorovici tipograful de la Thassos - primul editor particular din Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 145-156 română
articol de periodic NASTASĂ, Lucian (autor) Orest Tafrali și studiile de bizantinologie IV. Cultură şi civilizaţie 157-172 română
articol de periodic NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. (autor) lnformații statistice privind casele de rugăciuni evreiești din Moldova în sec. Al XIX-lea IV. Cultură şi civilizaţie 173-182 română
articol de periodic RADU, R. (autor) Câteva considerații privitoare la sistemul instituționalizat al culturii românești (1918 - 1940) IV. Cultură şi civilizaţie 183-211 română
articol de periodic UNGUREANU, M. (autor) Two recurring motifs in the Book of Lamentation and their later midrashic interpretation (1) IV. Cultură şi civilizaţie 213-242 engleză
articol de periodic DENIZE, Eugen (autor) Veneția. Țările Române și expansiunea otomană la începutul secolului al XVI-lea (1504-1529) V. Relaţii internaţionale 243-258 română
articol de periodic CĂZAN, Ileana (autor) Expansiunea habsburgilor spre Dunărea de Jos. Acțiuni diplomatice în Imperiul Otoman între anii 1534-1540 V. Relaţii internaţionale 259-278 română
articol de periodic CLIVETI, Gh. (autor) Un conflict european: ”Războiul Crimeii" 1853-1856 (II). V. Relaţii internaţionale 279-305 română
articol de periodic EȘANU, L. (autor) Noi informații referitoare la procesul ziariștilor de la București din anul 1919 VI. Românii şi secolul XX 307-318 română
articol de periodic LAZAR, Daniel (autor) Disputa româno-iugoslavă în problema Banatului (1919-1923) VI. Românii şi secolul XX 319-345 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Legalitatea și abuzurile instanțelor reformei agrare din 1945 VI. Românii şi secolul XX 347-363 română
articol de periodic ONIȘORU, Ghe (autor) Economie, societate și abuzuri sovietice în România anilor 1944 -1947 VI. Românii şi secolul XX 365-377 română
articol de periodic BERCEANU, Barbu (autor) Implicațiile mișcării legionare în dreptul constituțional. Statul național legionar. Alte aspecte și aprecieri VI. Românii şi secolul XX 379-408 română
articol de periodic BOZIAC, Ilie (autor) Începuturile istoriei Moldovei (Costică Asăvoaie) VII. Note de lectură 409-409 română
articol de periodic Prehistoire Europeenne. (Senica Țurcanu). VII. Note de lectură 410-410 română
articol de periodic CÂNDEA, Ionel (autor) , SÂRBU, Valeriu (autor) Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1950 (Costică Asăvoaie). VII. Note de lectură 412-413 română
articol de periodic Jews in the Hungarian economy 1760- 1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his Eightieth Birthday (edited by Michael K. Silber) (Lucian Nastasă). VII. Note de lectură 413-414 română, engleză
articol de periodic CARMILLY-WEINBERGER, Moshe (autor) Istoria evreilor din Transilvania (1623- 1944) (Lucian Nastasă) VII. Note de lectură 414-415 română
articol de periodic CHARLE, Cristophe (autor) La Republique des universitaires. 1870 - 1940 (Lucian Nastasă) VII. Note de lectură 416-417 franceză
articol de periodic VEIGA, Francisco (autor) Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaționalismului (Cristian Sandache) VII. Note de lectură 417-418 română
articol de periodic SĂNĂTESCU, Constantin (autor) Jurnal (Cristian Sandache) VII. Note de lectură 418-419 română
articol de periodic IONNIȚIU, Mircea (autor) Amintiri și reflecțiuni (Cristian Sandache). VII. Note de lectură 419-420 română
articol de periodic ZANE, Gheorghe (autor) Studii postume (Vasile Chirica) VII. Note de lectură 420-421 română
articol de periodic BRANDI, Cesare (autor) Teoria restaurării (Lucia Cojocaru) VII. Note de lectură 421-424 română
articol de periodic Stockholm - Capitala Premiilor Nobel VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 429-433 română
articol de periodic Al XIII-lea congres internațional de științe preistorice și protoistorice Forli, 1996 VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 435-437 română
articol de periodic Riky Schellart van Deursen et Sacha Schellart -Exposition de peinture-graphique et photographie- VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 439-440 franceză