Transilvania între habsburgi și Poarta Otomană la mijlocul secolului al XVI-lea: (documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena