Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IX, nr. în TOM: 3-4, 1998, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-5 română; franceză; engleză
articol de periodic STOICA, Cornelia (autor) Istoricul legislației privind ocrotirea patrimoniului arheologic imobil și mobil, cu privire specială la secolul al XIX-lea Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 7-11 română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) , MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Fortificații medievale la marginea voievodatului Transilvaniei: Cetatea de la Rășinari, jud. Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 13-18 română; engleză
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Les Koulas de Roumanie, XVI-ème–XVIII-ème siècles Comunicări şi rapoarte de cercetare 19-23 franceză
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Sculpturi decorative de pe clădiri bucureștene de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor (III) Comunicări şi rapoarte de cercetare 24-38 română
articol de periodic SPOIALĂ, Laurențiu Tudor I. (traducător) Consolidări de biserici – probleme specifice Metodologii şi tehnici de lucru 32-46 română; franceză
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Procesele verbale ale ședințelor de avizare organizate de Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții, partea a VI-a, nov.-dec., 1953 Izvoare 47-62 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Prezențe românești – Salonic 1997 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 63-69 română
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) , TATU, Alexiu (autor) Sinteza lucrărilor colocviului „Sibiu - confluențe europene”, 12–15 mai 1998 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 70-71 română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Un punct de vedere critic asupra lucrărilor colocviului „Sibiu – confluențe europene” VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 72-73 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) A XXXII-a Sesiune anuală de rapoarte arheologice, Călărași, 20–24 mai 1998 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 74-75 română
articol de periodic VOICULESCU, Sanda (autor) Cezara Mucenic, București – Un veac de arhitectură civilă, Ed. Silex, 1997 Recenzii, expoziţii, prezentări 77-78 română
articol de periodic ILIESCU, Marina (autor) G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureștilor, 1998 Recenzii, expoziţii, prezentări 79 română
articol de periodic IGNAT, Sanda (autor) , FLOREA, Doina (autor) In memoriam Elena Popa, O făptură de abur NECROLOG 80 română
articol de periodic ȘERBAN, Iuliu (autor) Inventarul fondului CMI din arhiva DMI (M – T) 81-173 română