Crisia, V, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română
articol de periodic SAVA-IGNAT, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 9-15 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , ORDENTLICH, Ivan (autor) Un templu megaron din epoca bronzului descoperit la Sălacea I. Studii şi articole 15-26 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , ORDENTLICH, Ivan (autor) Cărucioare miniatură din lut aparținînd culturii Otomani (epoca bronzului) de pe teritoriul României I. Studii şi articole 27-45 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MOLNAR, E. (autor) Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Nou, J. Bihor I. Studii şi articole 45-67 română
articol de periodic BLĂJAN, M. (autor) Descoperiri dacice și sarmatice la Șeitin (J. Arad). I. Studii şi articole 69-87 română
articol de periodic MAXIM, Virgil (autor) Contribuții la geografia istorică a comitalului Bihor în a doua jumătate a sec. al XVI-lea I. Studii şi articole 87-103 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1606) I. Studii şi articole 103-123 română
articol de periodic CHIRILĂ, E. (autor) , TĂUTU, N. (autor) Tezaurul monetar de la Dușești, sec. XVII I. Studii şi articole 123-129 română
articol de periodic BRATU, Ion (autor) Din inițiativa lui Alexandru Sterca Suluțiu privind lupta pentru dreptul limbIi române I. Studii şi articole 129-135 română
articol de periodic LENGHEL, Ion (autor) Incunabulele bibliotecii județene Oradea I. Studii şi articole 137-145 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea I. Studii şi articole 145-152 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Precizări referitoare la activitatea casinei romane din Beiuș I. Studii şi articole 153-160 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Din activitatea financiar-bancară a bihoreanului Partenie Cosma în cadrul băncii „Albina" din Sibiu I. Studii şi articole 161-182 română
articol de periodic PORTEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din Bihor pentru Unirea Transilvaniei cu România II. Documente 185-245 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Așezarea de tip Otomani de tip Chisindia III. Note şi recenzii 245-251 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Considerații pe marginea reglementării urbariale a satului Luncșoara (1772) III. Note şi recenzii 251-257 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) Aspecte ale asupririi sociale oglindite în plângerile urbariale ale satelor bihorene în prima jumătate a secolului al XIX-iea III. Note şi recenzii 259-265 română
articol de periodic SĂȘIANU, Alexandru (autor) Timotei Cipariu și numismatica modernă III. Note şi recenzii 265-267 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista Familia: colaboratori, preocupări, concepții. III. Note şi recenzii 267-279 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Despărțămîntul orădean al „Astrei" (1900-1918) III. Note şi recenzii 279-287 română
articol de periodic OPREA, Mihai (autor) Cronici turcești privind țările române, Ed. Acad., Buc., 1974. III. Note şi recenzii 287-289 română
articol de periodic IGNAT SAVA, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1974 III. Note şi recenzii 289-295 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihaly Parducz 295-296 română