Cumidava, XII, nr. în TOM: 1, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUSCA, Tiberiu (autor) Repertoriul descoperirilor comunei primitive in estul Transilvaniei Istorie Veche şi Arheologie 7-15 Română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) , CIUPEA, Ioan (autor) Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Cetatea dacică din valea Cașinului (județul Covasna) Istorie Veche şi Arheologie 23-34 Română
articol de periodic PRAHOVEANU, Ioan (autor) Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) , COMARDICEA, Raluca (autor) Făgărașul în politica lui Mihai Viteazul de unire a celor trei țări române Istorie Medie 43-52 Română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
articol de periodic MITRAN, Gheorghe (autor) Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
articol de periodic NISTOR, Minerva (autor) Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
articol de periodic GYEMANT, Ladislau (autor) O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
articol de periodic MARIN, Elisabeta (autor) Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
articol de periodic SPÂNU, Margareta Susana (autor) Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
articol de periodic POPA, Luana (autor) Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
articol de periodic IONAȘCU, Aurelian (autor) Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
articol de periodic IONESCU-TOMȘANI, L (autor) Trecerea Oltului la 1-2 septembrie 1916 cu Maria Manciulea Istorie Modernă şi Contemporană 271-279 Română
articol de periodic MÂNDREA, Ioan (autor) 1918 în Țara Făgărașului Istorie Modernă şi Contemporană 281-304 Română
articol de periodic UNGUREANU, Arnold (autor) Atitudinea presei săsești față de unirea Transilvaniei cu România Istorie Modernă şi Contemporană 305-317 Română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) , POENARU, Emil (autor) Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
articol de periodic SUCIU, Alexandru (autor) , POPA, Gheorghe (autor) Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
articol de periodic OLTEANU, Vasile (autor) Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Familia Radu Tempea în Cultura Națională Istoria Culturii 363-376 Română
articol de periodic ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) , COSTEA, Florea (autor) Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
articol de periodic MICU, Emil (autor) , LAMBUCĂ, Maria (autor) Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și alți cărturari români, colaboratori ai ”Foii pentru minte, inimă și literatură” Comentarii şi discuţii 393-408 Română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Cântecele Independenței în Transilvania Comentarii şi discuţii 409-433 Română
articol de periodic POPA, Silvia (autor) Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
articol de periodic RABINOVICI, Herbert (autor) Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Tezaurul de monede feudale de la Paloș - Județul Brașov Colecţii 481-483 Română
articol de periodic NICULESCU, Alexandru (autor) Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
articol de periodic VULPE, Magdalena (autor) Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
articol de periodic Cronica activității de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural muzeal al secției de istorie pe anul 1978 Cronici 505-509 Română