Peuce, 15, 2017, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 5-6 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) , MIHALACHE, Maria (autor) , STĂNCULESCU, Ioana (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Contribuții la studiul pieselor de port și podoabă din mediul cultural Ferigile. Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (județul Argeș) 7-48 română
articol de periodic OȚA, Liana (autor) Câteva observații despre necropola romană timpurie de la Noviodunum 49-78 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Opaițe plastice descoperite la Durostorum–Ostrov (Ferma 4) 79-116 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta (autor) , OLARIU, Bogdan (autor) Analysis of landscape transformation in the area of ancient Troesmis during the 19th and 20th century 117-148 engleză
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cuptoare romane cu destinație specială în teritoriul Noviodunens 149-174 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , STANC, Simina Margareta (autor) Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Niculițel–Cornet, jud. Tulcea. Cercetările arheologice din anul 2000 175-278 română
articol de periodic MUȘAT-STREINU, Alina (autor) Early Roman Finds from Acic Suat (Caraburun, Baia, Tulcea County) 279-294 engleză
articol de periodic STANC, Simina Margareta (autor) , BEJENARU, Luminița (autor) , POPOVICI, Mariana (autor) Biometric Separation of Domestic Pig (sus domesticus) and Wild Boar (sus scrofa) Remains Identified in Sites of the 9th-13th Centuries AD from South-Eastern Romania 295-304 engleză
articol de periodic ANDREICA-SZILAGYU, Luminița (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Incidența și modelul fracturilor în cimitirul Bisericii Sfântul Sava din București 305-326 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Ioan Vasiliu (1951-2016) 327-328 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 305 p., 160 fig., 246 pl. 329-331 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Bogdan Petru Niculică, Epoca Bronzului în Podișul Sucevei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 622 p. 332-333 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente și relații interculturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 362 p. 334-336 română
articol de periodic ROȘCA, Adriana Mihaela (autor) Aurel-Daniel Stănică, Gabriel Custurea, Daniela Stănică, Emanuel Plopeanu (eds.), Dobrogea coordonate istorice și arheologice, Iași, Studis, 2016, 398p. 337-340 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 341-344 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 345-348 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce 349-350 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Submission of manuscripts for Peuce N.S. - History and Archaeological Studies and Research Journal 351-352 engleză