Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 4-5 română
articol de periodic Prof. univ. dr. docent, BERCIU, Dumitru (autor) 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Statul geto-dac făurit de Burebista Istorie 7-10 română
articol de periodic ANDREESCU, Gheorghe (autor) Cîteva vîrfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vîlcea Istorie 11-15 română
articol de periodic BARDAȘU, Petre (autor) Autori antici despre cunoștințele asupra naturii ale geto-dacilor Istorie 16-23 română
articol de periodic BUSULOC, Elena (autor) Vestigii feudale de la Rîmnicu Vîlcea Istorie 24-29 română
articol de periodic NISTOR, Nicolae (autor) Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea Istorie 30-41 română
articol de periodic BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Teodosie Rudeanu marele logofăt al lui Mihai Viteazul și Simion Movilă Istorie 42-56 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 Istorie 57-62 română
articol de periodic MARINOIU, Costea (autor) File din istoria cărții vîlcene (sec. XVII-XVIII) Istorie 63-69 română
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Acțiuni de rezistență ale țărănimii vălcene împotriva exploatării clericale în secolului al XVIII-lea Istorie 70-80 română
articol de periodic VASILE, Radu (autor) Aspecte din județul Vîlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vînzarea țăranilor birnici Istorie 81-87 română
articol de periodic ISCRU, Gheorghe (autor) Probleme, propuneri și inițiative școlare în Țara Românescă în ajunul revoluției din 1848 Istorie 88-93 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Florea (autor) Un important document vîlcean din timpul revoluției de la 1848 Istorie 94-104 română
articol de periodic SIMEANU, Gheorghe (autor) Vîlceni participanți la lupta din Dealul Spirii Istorie 105-108 română
articol de periodic PURECE, Sergiu (autor) Județul Vîlcea și Unirea Istorie 109-117 română
articol de periodic Prof. dr. docent, GEORGESCU, Titu (autor) Independența și contemporaneitate Istorie 118-125 română
articol de periodic TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vîlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 Istorie 126-130 română
articol de periodic ANDRONIE, Dumitru (autor) Frămîntări și mișcări țărănești din județul Vîlcea în perioada 1878-1900 Istorie 131-143 română
articol de periodic PETRE, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea tipului monetar dacic cu cap ianiform Istorie 144-151 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) Raportul dintre colecționarul de artă și muzeu Istorie 152-166 română
articol de periodic Prof., PURCĂRESCU, Petre (autor) Portretul unui revoluționar vîlcean de la 1848 Istorie 167-169 română
articol de periodic VLĂDUȚ, Nicolae (autor) Un liric al culorii: Ion Brodeală Istorie 170-172 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) Valori din patrimoniul cultural național în secția de artă plastică a Muzeului Județean Vîlcea Istorie 173-175 română
articol de periodic DECA, Eugen (autor) Meșteșugul olăritului în comuna Sălătrucel Etnografie 176-181 română
articol de periodic GEORGESCU, Nicolae (autor) Așezările și arhitectura rurală de pe Valea Bistriței (cursul mijlociu) Etnografie 182-200 română
articol de periodic OPREA, Ion (autor) Cadrul geografic și etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăvești Etnografie 201-214 română
articol de periodic ȚUGLUI, Traian (autor) Instalații țărănești pe Valea Luncavățului Etnografie 215-224 română
articol de periodic BĂLAȘA, Dumitru (autor) , PURCĂRESCU, Petre (autor) Un hrisov inedit de la Mihnea vodă Turcitul Documente 227-228 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) Un hrisov inedit de la Ștefan Cantacuzino Documente 228-230 română
articol de periodic BALINTESCU, Alexandru (autor) O scrisoare inedită de la Henri Focillon Documente 230 română