Peuce, II, 1971, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Cîteva observații în legătură cu vechimea culturii Hamangia .3-9 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Neoliticul județului Tulcea .11-18 română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) Probleme ale Hallstatt-ului din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag 19-25 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Observații asupra organizării spațiale în necropola Histriei 27-36 română
articol de periodic DORUȚIU-BOILA, Emilia (autor) Observații aerofotografice în teritoriul rural al Histriei 37-46 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării 47-61 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala 63-129 română
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) Cu privire la începutul celei de a doua epoci a fierului în lumina cercetărilor de la Murighiol-Tulcea 131-134 română
articol de periodic BIGHIR, Gheorghe (autor) Sarmații și pătrunderea lor la Dunărea de Jos 135-146 română
articol de periodic ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Daci și romani la gurile Dunării 147-153 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Din nou despre C.I.L. III 14.447 155-166 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud. Tulcea) și atacul gotic din vremea lui Gallienus 167-178 română
articol de periodic COJA, Maria (autor) Cercetări pe malul lacului Razelm, epoca romană și romano-bizantină 179-190 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre localizarea Onglos-ului 191-204 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Dobrogea în secolele VIII-X 205-219 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Necropola feudal-timpurie de la Nalbant 221-248 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Puncte de vedere asupra formațiunilor politice din Dobrogea în sec. XI 249-255 română
articol de periodic GIURESCU, Constantin C. (autor) Localizarea Vicinei și importanța acestui oraș pentru spațiul carpato-dunărean 257-260 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Emisiuni monetare ale orașelor medievale de la Dunărea de Jos 261-266 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. (autor) Pescuitul în Delta Dunării în vremea stapînirii otomane (sfîrșitul sec. XV - începutul sec. al XVIII-lea 267-282 română
articol de periodic ȘERBAN, C. (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Rolul economic și politico-militar al orașelor din Dobrogea de ford în sec XVI-XVIII 283-291 română
articol de periodic GAVRILĂ, Simion (autor) Observații asupra unor probleme numismatice și economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfărșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX 293-333 română
articol de periodic BOTESCU, Dan (autor) Aspecte privind politica Romaniei la Dunărea maritimă 335-355 română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Din activitatea organizației regionale P.C.R. Dobrogea (1934-1944) 357-362 română
articol de periodic IONID, Gheorghe (autor) Acțiuni patriotice desfăsurate în Delta Dunării în anii 1941-1944, împotriva dictaturii militate fasciste și a războiului hitlerist 363-368 română
articol de periodic GHELASE, Ion (autor) Vechimea autohtonilor și a tranhumanței mocanilor bărsani în Cîmpia Romană și Dobrogea 369-385 română
articol de periodic RUSALI, Nicolae (autor) Preocupări de folclor în presa tulceană în perioada 1878-1940 387-397 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Unele tendințe muzeistice în muzeele cintemporane de istorie 399-403 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Un nou punct de vedere în muzeologie 405-409 română