Litua - Studii și Cercetări, VII, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Muzeul Gorjului - o instituție centenară I. Arheologie-istorie 10-18 română
articol de periodic ANGHELINU, Mircea (autor) , CÎRCIUMARU, Marin (autor) , CÎRCIUMARU, Radu (autor) , CÎRSTINA, Ovidiu (autor) , COSAC, Marian (autor) , DINCĂ, Rodica (autor) , DOBRESCU, Roxana (autor) , MĂRGĂRIT, Dan (autor) , OLTEANU, Gheorghe (autor) , ROMICĂ, Pavel (autor) Mărturii de artă paleolitică în peștera Cioarei de la Boroșteni, comuna Peștișani, județul Gorj I. Arheologie-istorie 19-28 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice din județul Gorj - Campaniile 1991-1996 I. Arheologie-istorie 44-49 română
articol de periodic BRATU, Olimpia (autor) , CALOTOIU, Gheorghe (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Spada de bronz de la Grui, județul Gorj I. Arheologie-istorie 50-54 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) , PETAC, Emanuel (autor) Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tîrgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie-istorie 55-66 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
articol de periodic ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
articol de periodic PEPTAN, Daniel (autor) Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854 I. Arheologie-istorie 128-140 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj, conform statisticii din 1899 I. Arheologie-istorie 141-158 română
articol de periodic ANCU, Damian (autor) Gorj 1893 - sănătatea publică I. Arheologie-istorie 159-165 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Aspecte ale luptei populației din Gorj împotriva ocupanților în anii 1916-1918 I. Arheologie-istorie 166-173 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Soldați fără uniformă, în bătălia de la Jiu I. Arheologie-istorie 174-180 română
articol de periodic BĂLAN, Ion (autor) Contribuții privind evoluția vieții politice gorjene în perioada interbelică I. Arheologie-istorie 181-190 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) , GHEORGHE, Otilia (autor) Un program politic liberal inedit elaborat de Gheorghe Tătărescu I. Arheologie-istorie 191-198 română
articol de periodic MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian, apărător al regimului democrat I. Arheologie-istorie 199-221 română
articol de periodic CEZAR, Avram (autor) Colectivizarea în fața istoriei (I) I. Arheologie-istorie 223-241 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (I) II. Documentar 244-259 română
articol de periodic STĂNOIU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești - unul dintre cei mai mari geologi români II. Documentar 260-263 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996) II. Documentar 264-271 română
articol de periodic MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian - ministru (I) II. Documentar 273-285 română
articol de periodic PLEȘ, Gheorghe (autor) Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Teatrul Milescu - Contribuții documentare la o istorie a sa II. Documentar 292-300 română
articol de periodic BÎRSAN, Niculina (autor) Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Târgu-Jiului II. Documentar 301-309 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Generalul Grigore Nicolescu II. Documentar 310-317 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Activitatea generalului de divizie Dumitriu Sava Mircea în cele trei războaie, din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanții săi II. Documentar 318-331 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Vechi unități spitalicești în județul Gorj II. Documentar 332-349 română
articol de periodic CHIRIȚĂ, Mihai (autor) "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
articol de periodic POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
articol de periodic VASILESCU, Virgil (autor) Conținutul ideatic al civilizației lemnului II. Documentar 373-377 română
articol de periodic DRONDOE, Grigore (autor) Tradiție, inovație, valoare II. Documentar 378-387 română
articol de periodic SMEU, Vasile (autor) Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului II. Documentar 388-393 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
articol de periodic TARBAC, Ion (autor) Publicații periodice apărute în Gorj după 22 Decembrie 1989 (II) II. Documentar 396-408 română
articol de periodic NECULA ȘTEFĂNESCU, Viorica (autor) Începuturi ale muzeografiei românești în secolul al XIX-lea II. Documentar 409-414 română
articol de periodic ARCUȘ, Marin (autor) Muzeul satului Rădinești II. Documentar 415-419 română
articol de periodic DAMIAN, Ancu (autor) , PĂUNESCU, Emil (autor) Cooperarea între instituțiile specializate în tezaurizarea patrimoniului cultural și specificul local II. Documentar 420-423 română
articol de periodic JUAN, Constantin (autor) Contribuții la arhitectura populară din Mehedinți. Pivnițele etajate III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 426-434 română
articol de periodic LĂCEANU, Ion (autor) Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română