București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-10 română, engleză
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului la București - Militari "Cîmpul Boja" (campania din anul 1997) Studii şi articole 19-25 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Pisanii bucureștene din epoca lui Matei Basarab - relația imagine-text - Studii şi articole 41-44 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea a II-a Bisericile Sf. Ilie Rahova și Sf. Ion Nou Studii şi articole 57-72 română
articol de periodic BORDEIANU-MITRACHE, Gabriela (autor) Religiozitatea populară bucureșteană Studii şi articole 73-76 română
articol de periodic DRĂGAN, Valeriu Eugen (autor) Planul Ernst (1791). Analiza rețelei stradale din centrul orașului București Studii şi articole 77-90 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) O pagină din istoria burgheziei bucureștene (1807-1812) Studii şi articole 91-97 română
articol de periodic HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Din istoria unui vechi așezământ medical. Spitalul Filantropia Studii şi articole 98-109 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) Petrecerea timpului liber în Bucureștiul interbelic Studii şi articole 146-153 română
articol de periodic DIMITRIU, Victoria (autor) "Strolls in Old Corners of Bucharest" . A late reading of a book about Bucharest, published by the "National Publishing House" in 1926 Studii şi articole 154-161 română
articol de periodic IONESCU-GURĂ, Nicoleta (autor) Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel C. (autor) Bucureștii și statuile sale. I.I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici Patrimoniu bucureştean 171-175 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , IONIȚĂ, Ionel (autor) Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
articol de periodic IOSIP, Corina (autor) Casa Melic cea mai veche locuință din București Patrimoniu bucureştean 183-186 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
articol de periodic IPATE, Mihai (autor) Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Știrbei Patrimoniu bucureştean 193-207 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Un sit de istorie și artă bucureșteană - strada "Ștefan Luchian" Patrimoniu bucureştean 208-218 română
articol de periodic PETRESCU, Ioana-Maria (autor) Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni Patrimoniu bucureştean 219-225 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Popina de la "Mihai Vodă", vatră de istorie multimilenară Patrimoniu bucureştean 245-260 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Al IV-lea colocviu al Asociației Internaționale a Muzeelor de Istorie (18-24 octombrie 1992, Quebec, Canada) Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 263-264 română
articol de periodic ARPIN, Roland (autor) Le musée entre la fonction politique et l’action politique Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 265-279 franceză
articol de periodic HĂRDĂU, Corina (autor) Scenografia - arta ambientală, în slujba expunerii muzeale Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 280-284 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) Anul 1848 - schiță pentru o nouă abordare Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 285-288 română
articol de periodic COLEA, Constanța (autor) Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
articol de periodic DIACONESCU, Speranța (autor) , MARCU, Elena (autor) Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Stema de pe poarta Palatului Șuțu - o precizare heraldică - Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 305-306 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Definiția profesiunilor de restaurator și conservator a consiliului internațional al muzeelor (I.C.O.M.) Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 309-314 română
articol de periodic GĂGESCU, Simona (autor) Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
articol de periodic DIACONESCU, Virgilia (autor) , PONTA, C. (autor) , VECHIU, Filofteia (autor) Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
articol de periodic Petre Dache (1930-1997) 22 octomhrie 1930 - + 28 decembrie 1997 In memoriam 329-329 română
articol de periodic GRĂMĂTICU, Steluța (autor) , HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Radu Viorel Ocheșeanu (1943-1998) In memoriam 330-334 română
articol de periodic GHEORGHIU TUDOR, Octavian (autor) Elemente de istorie a orașului București într-o publicație apărută în Grecia RECENZII 337-340 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Istoria repusă în fireasca continuitate RECENZII 341-342 română
articol de periodic ENE, Cristina-Loredana (autor) Însemnări privind evoluția spațiilor funerare, "Necropola Capitalei", editura Museion, Chișinău, 1997 RECENZII 343-347 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Secolul 20 - nr. 6-7-8/1997 număr dedicat orașului Bucuresti RECENZII 348-352 română
articol de periodic IOSIP, Corina (autor) Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a capitalei și concursul "București 2000" RECENZII 353-359 română
articol de periodic HANGANU, Liliana Nicoleta (autor) Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Paul Filip, "Bellu panteon național" editura Cartier, București, 1998 RECENZII 365-368 română
articol de periodic OLTEANU, Denisa-Simona (autor) Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București 1997-1998 Cronica 369-378 română
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română