Revista Muzeelor: RM, 7, 1979, seria muzee


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARDELEAN, Ion (autor) 23 August 1944 - moment de cotitură în istoria patriei 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 3-13 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Maria (autor) Muzeele și monumentele - 35 de ani de realizări 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 14-19 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Muzeele și monumentele - factori activi în desfășurarea muncii politico-educative de ridicare a conștiinței socialiste a maselor 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 20-25 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) , NECULA, VIORICA (autor) Evidența, conservarea și restaurarea în slujba ocrotirii mărturiilor civilizației multimilenare a poporului nostru 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 26-33 română
articol de periodic MANU, Emil (autor) Literatura insurecției 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 34-37 română
articol de periodic COSMA, Gheorghe (autor) Arta românească militantă antifascistă 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 38-42 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Consemnări din Muzeul Mineritului Petroșani 50 de ani de la greva minerilor din Lupeni 43-48 română
articol de periodic ȚOCA, Decebal (autor) Cronică la sărbătorirea Zilei Internaționale a Muzeelor Anul Internaţional al Copilului, Ziua Internaţională a Muzeelor 49-50 română
articol de periodic COLTOFEANU, IOANA (autor) Expoziția de artă plastică dedicat anului internațional al copilului Anul Internaţional al Copilului, Ziua Internaţională a Muzeelor 51-53 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Expoziția „Scriitorii clasici și literatura pentru copii” Anul Internaţional al Copilului, Ziua Internaţională a Muzeelor 54-55 română
articol de periodic PĂDURARU, Silvia (autor) Expoziția „Arta populară și copiii” Anul Internaţional al Copilului, Ziua Internaţională a Muzeelor 56-58 română
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) Continuitate pe același teritoriu de la organizarea statală geto-dacă la statele feudale românești 2050 de ani 59-64 română
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) , BARBU, Mircea (autor) , LANEVSCHI, Gheorghe (autor) , GREFFNER, Otto (autor) , CAȚAVEI, Victor (autor) Muzeul Județean Arad - Secția de istorie Muzee, colecţii, expoziţii 65-79 română
articol de periodic SCHOBEL, DOINA (autor) , POJAR, PARASCHIVA (autor) , HERBAY, DANA (autor) Expoziția „Nicolae Tonitza” (pictură) Muzee, colecţii, expoziţii 80-85 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Sesiune de comunicări pe teme din istoria modernă și contemporană Cronici, recenzii, informaţii 86-86 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) Sesiunea științifică anuală a Muzeului Banatului Cronici, recenzii, informaţii 87-87 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) Sesiune de comunicări științifice - Târgoviște Cronici, recenzii, informaţii 88-88 română
articol de periodic Din activitatea Muzeului Județean Ilfov Cronici, recenzii, informaţii 91-91 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Geto-dacii din Câmpia Română Cronici, recenzii, informaţii 91-92 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) Arheologia așezărilor rurale din secolele XII-XIV Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
articol de periodic Sumar 95-96 română, engleză