Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Victoria dacică a împaratului Traian .5- română
articol de periodic GĂZDAC, Cristian (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Die Dakische gebiete im der romischer provinz Moesia Inferior (101-118 n. Chr) .11- germană
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) Considerații privind rețeaua rutieră romană din Dacia Meridională în secolele II-III p. Chr. 47- română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Fortificații și unități militare romane în Gorj 55- română
articol de periodic GROSU, Aurelia (autor) Noi contribuții privind activitatea economică în vicii militari. Vicusul de la Acidaca 65- română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Les quadriviae a Drobeta 71- franceză
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podoabe de aur în Oltenia romană 76- română
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Metalurgia cuprului în cadrul complexului cultural eneolitic Sălcuța-Bubanj-Krivodol 87- română
articol de periodic MANEA, Cristian (autor) Un topor eneolitic descoperit în județul Mehedinți 112- română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Studiul resturilor de faună din tell-ul eneolitic de la Drăgănești-Olt (județul Olt) 115- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare 143- română
articol de periodic NEAGOE, Marin (autor) , NEAGOE, Oana (autor) Materiale arheologice inedite aparținînd culturilor Verbicioara și Tei 165- română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
articol de periodic LAZĂR, Simona (autor) Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) Lampes a huile et moules port lampes a huile decouverts dans la Villa Rustica de Gîrla Mare, dep. De Mehedinți (II-IIIsiecles ap. J. Chr.) 192- română
articol de periodic RUS, Răzvan (autor) An unpublished piese from the Iron Gates Region Museum Collection's 198- franceză
articol de periodic AMON, Lucian (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
articol de periodic CHICET, Isidor (autor) Cermonial nupțial. Practici de fertilitate și abundență 218- română
articol de periodic MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Despre ocupațiile, obiceiurile și moravurile locuitorilor Insulei Ada Kaleh 230 română
articol de periodic SCALCĂU, Paula (autor) Familii grecești din Mehedinți originare din Macedonia 237- română
articol de periodic GEAMĂNU, Lidia (autor) Portrete de familie și documente fotografice din colecția ing. Ghorghe G. Ghiață 242- română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Cartea juridică în Biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 275- română
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2005 289- română
articol de periodic PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Determinarea compoziției unui amestec de substanțe anorganice solide 296- română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Aniversarea a 175 de ani de la înființarea arhivelor Naționale ale României 299- română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) Considerații generale privind cercetarea arheologică în S.U.A. de la începuturi și pînă la cel de-al doilea război mondial 301- română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) Zur bronzezeit in Sudrumanien drei kulturen: Glina, tei und Verbicioara - Bd. I - Schuster C., Crăciunescu Gabriel, Fîntîneanu Cristinel 307- germană
articol de periodic MOCANU, Andrei (autor) Grigore Tocilescu și "Cestiunea Adamclisi". Pagini din istoria arheologiei românești 308- română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Din patrimoniul arhivelor naționale 310- română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Mărturii documentare - Lungu Carneliu-Mihail 310- română