Alt Schaessburg, 6, 2013, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor Lista autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic DANA SOFIA, Bander (autor) Movile (morminte tumulare) în Transilvania Istorie 7-12 română
articol de periodic VASILE, Mărculeț (autor) Aspecte ale politicii dunărene a împăratului Flavius Valens. Pacea cu Athanarich Istorie 13-18 română
articol de periodic ȘOVREA, Adrian Nicolae (autor) Prima perioadă avară în bazinul carpatic (567-626) Istorie 19-29 română
articol de periodic RĂZVAN MIHAI, Neagu (autor) Politica beneficiuală a papilor Inoncențiu al VI-lea și Urban al V-lea în dieceza Transilvaniei (1352-1370) Istorie 31-40 română
articol de periodic LIVIU, Cîmpeanu (autor) Protocolul magistratual al orașului Sighișoara (1487-1735), cel mai vechi protocol orășenesc din țară Istorie 41-44 română
articol de periodic ASLAN, Margareta (autor) The role of fantasy and paranormal in the fighting of the political Transylvanian faction Istorie 45-53 engleză (rezumat în română)
articol de periodic NICULINA, Filip (autor) Creșterea animalelor și păstoritul în Transilvania de sud est în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului XIX Istorie 55-72 română
articol de periodic VIRGIL C., Jitariuc (autor) Din presa vremii - un pamflet referitor la starea națiunii săsești în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 73-79 română
articol de periodic ADONIS, Mihai (autor) Două regulamente ale orașului Sighișoara din perioada interbelică Istorie 81-86 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Comunitatea evreiască din Sighișoara - aspecte istorice cu accent pe anii 1940-1942 Istorie 87-94 română
articol de periodic CONSTANTIN, Bogoșel (autor) Biografiile persoanelor refugiate din Sângeorgiu de Mureș în perioada septembrie 1940 - septembrie1944 Istorie 95-98 română
articol de periodic CLAUDIU, Pop (autor) De ce au plecat sașii? Istorie 99-102 română
articol de periodic FLORINA, Ștefan (autor) Otto Lurtz – O viața de OM Istorie 103-114 română
articol de periodic SORINA, Parchirie (autor) Tezaurul monetar „Casa de pe stâncă” din Sighișoara-restaurare și conservare Patrimoniu 117-120 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Breslele sighișorene reflectate în colecțiile Muzeului de Istorie Sighișoara. Steagurile de breaslă Patrimoniu 121-124 română
articol de periodic MIRCEA RADU, Iacob (autor) Medalii austriece aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 125-133 română
articol de periodic LUCIA, Țarălungă (autor) Ilarie Chendi - omul și criticul literar Miscellanea 137-147 română
articol de periodic ALEXANDRU, Teodoreanu (autor) O scurtă istorie a luptei duse de etnofolcloristul și colecționarul Gheorghe Cernea pentru înființarea la Sigișoara a unui Muzeu Etnografic Românesc (1937-1947) – ( I) în memoria lui Gheorghe Cernea (1898-1965) la 115 ani de la naștere . Miscellanea 149-160 română