Crisia, XVII, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-17 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în hotarul localității Cefa (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 19-35 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului I. Arheologie şi istorie - studii 37-54 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) Realități istorice în Dacia de nord-vest I. Arheologie şi istorie - studii 55-60 română
articol de periodic CĂPĂȚÎNA, D. (autor) , LUKACS, A. (autor) , POPA, R. (autor) Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV I. Arheologie şi istorie - studii 61-105 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Mihai Viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută I. Arheologie şi istorie - studii 107-121 română
articol de periodic RĂDUȚIU, A. (autor) A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania I. Arheologie şi istorie - studii 123-127 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , FLEISZ, Ioan (autor) Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) I. Arheologie şi istorie - studii 129-181 română
articol de periodic CIPĂIANU, G. (autor) L'echo du Memorandum dans des milieux diplomatiques europeens I. Arheologie şi istorie - studii 183-193 franceză
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) I. Arheologie şi istorie - studii 195-200 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România I. Arheologie şi istorie - studii 201-209 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Aleșd (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 211-227 română
articol de periodic FĂTU, M. (autor) Dictatul fascist de la Viena din august 1940 și consecințele sale I. Arheologie şi istorie - studii 229-241 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea II. Documente 243-248 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea II. Documente 249-261 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) II. Documente 263-270 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea II. Documente 271-275 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) II. Documente 277-304 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) III. Articole şi note 305-312 română, engleză
articol de periodic MUREȘAN, A. (autor) Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad III. Articole şi note 313-317 română
articol de periodic FURDUI, T. (autor) Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" III. Articole şi note 319-324 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Farmacii orădene între anii 1850-1880 III. Articole şi note 325-330 română
articol de periodic BOLOVAN, I. (autor) , MOȚIU, D. (autor) Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad (1863-1870) III. Articole şi note 331-338 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Ioan Slavici despre românii din Crișana III. Articole şi note 339-344 română
articol de periodic CAȚAVEI, V. (autor) , MUREȘAN, A. (autor) Drapelul Gărzii naționale române a marinarilor de la Pola III. Articole şi note 345-351 română
articol de periodic BIELTZ, L. (autor) Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie III. Articole şi note 353-356 română
articol de periodic BABA, I. (autor) Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" (1920-1926) III. Articole şi note 357-366 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi III. Articole şi note 367-375 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale IV. Etnografie 377-384 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte IV. Etnografie 385-402 română
articol de periodic BRADU, I. (autor) Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor IV. Etnografie 403-416 română
articol de periodic COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru IV. Etnografie 417-423 română
articol de periodic IGNAT, M. (autor) Folclor, cunoaștere, istorie IV. Etnografie 425-430 română
articol de periodic HERȚEA, I. (autor) Buciume în nord-vestul României IV. Etnografie 431-456 română
articol de periodic ROMAN, Gheorghe (autor) Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) IV. Etnografie 457-500 română
articol de periodic FEIER, Florica (autor) Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român IV. Etnografie 501-510 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Vasile Bumbac (1837-1918). Note din "Familia" IV. Etnografie 511-512 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Doi zugravi din Țara Făgărașului în secolele XVIII-XIX - Oprea Mihail Crăciun și Pantelimon V. Artă 513-532 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea activității zugravului Nichita V. Artă 533-537 română
articol de periodic ȚOCA, M. (autor) Sculptorul Nicolae Kruch jr. V. Artă 539-545 română
articol de periodic SARCA, V. (autor) Pictura lui Iosif Fekete (1903-1979) V. Artă 547-556 română
articol de periodic INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
articol de periodic HUZA, Radu (autor) , JURCSAK, Tiberiu (autor) , TALLODI, E. (autor) Fauna de reptile triasice din Bihor VI. Ştiinţele Naturii 571-578 română
articol de periodic VENCZEL, Marton (autor) Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) VI. Ştiinţele Naturii 579-582 română
articol de periodic JURCSAK, Tiberiu (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile VI. Ştiinţele Naturii 583-609 română
articol de periodic CZIER, Z. (autor) , JURCSAK, Tiberiu (autor) Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald VI. Ştiinţele Naturii 611-625 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins. Het.) VI. Ştiinţele Naturii 627-628 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale din R.S. România și importanța lor aplicativă VI. Ştiinţele Naturii 629-640 română
articol de periodic HURGHIȘIU, I. (autor) , PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări etologice și biochimice experimentale asupra tetaniei la Formica protensis Retz. VI. Ştiinţele Naturii 641-645 română
articol de periodic JECU, A. (autor) , PAINA, Mircea (autor) Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială VI. Ştiinţele Naturii 647-650 română
articol de periodic WILHELM, A. (autor) Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului VI. Ştiinţele Naturii 651-654 română
articol de periodic CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri VI. Ştiinţele Naturii 655-663 română
articol de periodic CARAIMAN, Gheorghe (autor) , ROȘCA, Grigore (autor) Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage VI. Ştiinţele Naturii 665-676 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unor podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. VII. Muzeografie 677-679 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 681-686 română
articol de periodic MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer - Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 687-700 română
articol de periodic NOVICOV TERTIC, R. (autor) Lucrări de Octav Grigorescu în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 701-707 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 VII. Muzeografie 709-713 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică VII. Muzeografie 715-733 română
articol de periodic PAINA, I. Mircea (autor) In memoriam VII. Muzeografie 735-750 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Geologul dr. Gheorghe Voicu VII. Muzeografie 769-770 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. VIII. Recenzii 771-772 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. VIII. Recenzii 772-773 română
articol de periodic PINȚA, Gheorghe (autor) Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859) - Iordache A., Stan Apostol VIII. Recenzii 773-776 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. VIII. Recenzii 776-777 română
articol de periodic Publicitate 779-818 română