Mărturii franceze despre 1848 în Țările Române, 1968