Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2011 Muzeul Național, XXIII MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Despre colecția de artă plastică donată de scriitorul Mihai Tican Rumano muzeului din Câmpulung / The art collection donated by writer Mihai Tican Rumano to the museum of Câmpulung 127-135 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Prima lucrare despre obstetrică scrisă în Țările Române / The first book on obstetrics written in the Romanian Principalities 83-90 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad 133-152 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855 75-84 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868 85-92 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Călătoria lui Nicolae Kretzulescu în Egipt decembrie 1868 – martie 1869 / Nicolae Kretzulescu’s voyage to Egypt December 1868 - March 1869 93-100 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Două nunți domnești la curtea lui Bibescu Vodă / Two princely weddings at Prince Bibescu 's court 71-78 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX muzeograf, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Scrisori către mama. Contribuții la genealogia familiei Bengescu 59-69 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX muzeograf, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Documente de secol XIX și XX din colecția Muzeului Național De Istorie A României referitoare la conacul și moșia Micșunești din județul Ilfov 47-53 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI documentarist, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor” 71-79 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius 21-32 română