Muzeul Național, XXVI, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185) 7-27 română
articol de periodic Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
articol de periodic Dr., GÂSCĂ, Roxana (autor) Instituții, demnitari și documente cu caracter religios în Islamul otoman / Institutions, dignitaries and religious documents in ottoman Islam 37-43 română
articol de periodic DIEACONU, Daniel (autor) Panduri, arnăuți, haiduci și tâlhari la 1821 / Pandours, arnaouts and hajduks in 1821 45-58 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history 59-74 română
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855 75-84 română
articol de periodic TĂTARU, Cristiana (autor) Medalia din aur emisă cu ocazia jubileului de 25 de ani de domnie a regelui Carol I / The gold medal for the 25th jubilee of the reign of Charles I 85-93 română
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) Aniversări în memoria lui Avram Iancu / Anniversaries in memory of Avram Iancu 95-114 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Ilie Ighel-Deleanu (1870-1938) și al său dicționar de rime. O carte rară / Ilie Ighel-Deleano (1870-1938) et son dictionnaire de rimes. Un livre rare 115- română
articol de periodic NARCIȘ DORIN, Ion (autor) Casa inginerului Nicolae Cerkez din București. Povestea unei reședințe dispărute și a celor care au locuit-o / The house of engineer Nicolae Cerkez in Bucharest 125-173 română
articol de periodic MĂLĂNCIOIU, Raluca (autor) Un serviciu de ceai tête-à-téte, din porțelan, marcat Meissen, aflat în patrimoniul M.N.I.R. / The tête- à -tête tea set, made out of porcelain, marked Meissen, found in the M.N.I.R patrimony 175-193 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Asasinatul de la Sarajevo. Un raport official / The Sarajevo assassination. An official report 195-200 română
articol de periodic MOROZAN, Oxana (autor) Vizitele familiei regale române în Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și vizita de răspuns a împăratului Nicolae al II-lea la Constanța în anul 1914 / The visits of the romanian royal family in Russia 201-214 română
articol de periodic MOROZAN, V (autor) Societatea basarabeană și presa locală în vara anului 1914. Sentimentul apropiatei catastrophe / The bessarabian society and the local press in 1914. The prediction of the up-coming catastrophe 215-222 română
articol de periodic istoric, CONSTANTINESCU, Șerban (autor) , muzeograf, DRĂGOIESCU, Valentin-Ionuț (autor) Impresii din campania 1916-1920, aparținând sergentului Mihăilescu I. Ștefan din cadrul diviziei a 15-a Constanța / impressions from the 1916-1920 military campaign of sergeant Mihăilescu I. Ștefan from the 15th division Constanta 223-228 română
articol de periodic cercetător, MANDACHE, Diana (autor) Regele Mihai școlar / King Michael in school 229-244 română
articol de periodic referent, TUHAȘU, Manuela (autor) Modul de viață al intelectualității române din interbelic. Studiu de caz – Jurnalele / The lifestyle of romanian intellectuals during the interwar period. Case study – Journals 245-251 română
articol de periodic muzeograf, PETCU, Nicoleta (autor) Principesa Ileana a României și Părintele Arsenie Boca / Princess Ileana of Romania and Father Arsenie Boca 253-268 română
articol de periodic istoric, ȘCHEAU, Maria-Sofia (autor) Atitudinea ziaristului român Stelian Popescu și a ziarului Universul față de “problema evreiască” în perioada 1936-1944 / The attitude of romanian journalist Stelian Popescu 269-295 română
articol de periodic Prof. Dr., NICĂ, Remus (autor) Partidele și războiul. Poziția Partidului Național Liberal, Partidul National Țarănesc, Partidul Comunist Român față de războiul din Est ( iunie 1941- aprilie 1943) / The parties and the war. 297-308 română
articol de periodic istoric, LAZĂR, Monica (autor) Aspecte din legislația socială adoptată de guvernul condus de Constantin Sănătescu (23 august - 6 decembrie 1944) / Aspects from the social legislation adopted by the government led by Constantin Sănătescu (23 August – 6 December 1944) 309-319 română
articol de periodic muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946 321-331 română
articol de periodic PENCIU, Marina (autor) Drumul României către NATO:Percepția candidaturii românești în presa Euro-Atlantică / Romania’s road to NATO: The perception of the romanian candidacy in the Euro -Atlantic press 333-340 română
articol de periodic istoric, OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeul Național Cotroceni - Între muzeografia interpretativă și cea constructivistă / The Cotroceni National Museum – Between interpretative and constructivist museography 341-350 română
articol de periodic istoric, GHIȘA, Alexandru (autor) „Dezghețul” lui N. Hrușciov și problema Basarabiei / Hrusciov’s de-Stalinization and the issue of Bessarabia 351-354 română