Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare Istorie 353-364 română
articol de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Revoluția de Ia 1848 din Țările Române în opera istoricilor Alexandru D. Xenopol și Nicolae Iorga Istorie 101-106 română
articol de periodic 1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie POPA, Petre (autor) Exprimări ale istoriografiei patristice 553- română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie POPA, Petre (autor) In memoriam: Iulian Ilie Rizea și Constantin I. Dumitrescu 603- română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie POPA, Petre (autor) Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie POPA, Petre (autor) Patriarhul Miron Cristea între amvon și sigiliul guvernamental 571- română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Acțiuni prezidențiale în perioada 1853-1868 de la Franklin Pierce la Andrew Johnson Istorie Modernă şi Contemporană 341-357 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie POPA, Petre (autor) Câteva considerații privind împrumutul reîntregirii din 1941 și împrumutul apărării naționale din 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 255-259 română
articol de periodic 2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Personalități din familia Golescu în Enciclopedia Argeșului și Mușcelului istoria culturii, personalităţi 339-346 română
articol de periodic 2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Spiritul enciclopedismului și Argeșul istoria culturii, personalităţi 417-436 română
articol de periodic 1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 POPA, Petre (autor) Municipiul Pitești – important centru urbanistic al României contemporane Studii şi Comunicări 13-19 română
articol de periodic 1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre (autor) Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
articol de periodic 1971 Studii și Comunicări, III, seria științele naturii POPA, Petre (autor) Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V POPA, Petre (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română