Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Geomorfologia județului Argeș .9-40 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Alge edafice noi pentru flora României I. (Cyanophyceae) 41-46 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Asupra repartiției cantitative a algelor în rizosferă 47-61 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) , IGNAT, Gheorghe (autor) Asupra rolului algelor în hrana unor larve de chironomide bentonice neprădătoare 63-75 română
articol de periodic CĂTĂNESCU, V. (autor) , CREMENESCU, Gheorghe (autor) , PESTROIU, P. (autor) , STANCU, Radu (autor) Influența diferitelor forme și doze de îngrășăminte cu azot asupra unor procese fiziologice a producției și a calității soiului de grîu Bezostaia 1 pe solul podzolic de la Albota-Argeș 77-86 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra unor specii de cicadine (Hom. Auchen.) din Republica Socialistă România 87-92 română
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Noi contribuții asupra cunoșterii itonididelor galicole (Diptera - Itonididae) in judetul Argeș 93-98 română
articol de periodic GAVA, Radu (autor) , MATIEȘ, Mircea (autor) Alte exemplare document în colecția ornitologică a Muzeului din Pitești 99-105 română
articol de periodic VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoșterea populației de Sciurus vulgaris L., 1758 (Mammalia, Rodentia, Sciuridae) din județul Argeș 107-115 română
articol de periodic GEORGESCU, Mitică (autor) Asupra dinamicii efectivului de cerb din Munții Munteniei 117-121 română
articol de periodic LINGNER, Dagmar (autor) Neurosecreția 123-135 română
articol de periodic GIOSANU, M. (autor) , GOMOIU, I. (autor) , HUȘTIU, C. (autor) , MARINESCU, I. (autor) Cercetări privitoare la creșterea și dezvoltarea vițeilor din rasa brună hrăniți cu adaus de "afarom-forte" în lapte, în stațiunea experimentală Albota, județul Argeș 137-144 română
articol de periodic MATEESCU, Nicolae (autor) Omagiu istoriei și adevărului - păstrarea monumentelor țării 145-152 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș 153-162 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandru (autor) , PĂUNESCU, A. (autor) Așezarea din sec. III e.n. de la Podul Dîmboviței 163-174 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Problematica localizării primei capitale a statului feudal al Țării Românești 175-186 română
articol de periodic ROSETTI, Dinu (autor) Moneda și podoaba în ritualul funerar din Țara Românească în veacurile XIII-XIV 187-193 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Începuturile orașului Pitești 195-208 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date noi privind cetatea Poenari (Argeș) 209-216 română
articol de periodic CRISTUDOR, M. (autor) Rucărul medieval și evenimentele politice din Țara Românească, dintre anii 1655-1660 217-228 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Două documente inedite din vremea lui Antonie Vodă din Popești privind domeniul Familiei Brîncoveanu 229-237 română
articol de periodic POP, Augustin (autor) 1848 în Argeș (Documente noi) 239-248 română
articol de periodic CRUCEANĂ, Ion (autor) Presa progresistă la Pitești în perioada 1930-1940 249-259 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) , DUMITRESCU, F. (autor) Frămîntări sociale în județul Argeș între anii 1934-1940 261-270 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Lucrețiu Pătrășcanu și antifasciștii din Argeș 271-277 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Activitatea politică a forțelor democratice din orașul Pitești în prima etapă a revoluției populare 279-287 română