Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică: Pînza Rucar - Dîmbovicioara .9-16 română
articol de periodic BĂCANU, Ion (autor) , COTEȚ, Vasile (autor) , MACAROVICI, Neculai (autor) Scurte observații geologo-geomorfologice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș - Schitu Golești 17-23 română
articol de periodic ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi 25-32 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere (I) 33-40 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoșterea algelor din Bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz (II) 41-58 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
articol de periodic MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea fam. Fabroniaceae din brioflora României 77-86 română
articol de periodic CREMENEANU, Gheorghe (autor) , GIOSANU, M. (autor) , HERA, Cristian (autor) , STANCU, Radu (autor) , VĂLUȚĂ, Gheorghe (autor) Rezltate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grîi și porumb pe solul podzolic de la Albota - Argeș 87-93 română
articol de periodic FALCĂ, Marin (autor) Specii de proture din rezervația științifică a Parcului Național Retezat 95-99 română
articol de periodic FALCĂ, Marin (autor) Considerații asupra structurii numerice a collenbolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat 101-107 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorrhyncha din bazinul rîului Argeș 109-115 română
articol de periodic MENCINICOPSCHI, Mariana (autor) , NEACȘU, Petre (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de doptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului 117-125 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra nutriției șirelațiilor trofice la cicadine (Hom. Auchen.) 127-131 română
articol de periodic BOLDOR, Ștefania (autor) Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
articol de periodic BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
articol de periodic VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
articol de periodic MEȘTER, Radu (autor) , SCRIPCARIU, D. (autor) , TORCEA, Ștefan (autor) Contribuții la studiul electroforetic al unor entime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus , Mesocricetus newtoni, Mesocricetus brandti și Spalax leudocon 171-178 română
articol de periodic LINGNER, Dagmar (autor) Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției (II) (Amplificarea) 179-184 română
articol de periodic MEȘTER, Radu (autor) , NAUM, A. (autor) , SCRIPCARIU, D. (autor) , TESIO, C. (autor) Modificări ale tabloului izoentimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistența la DDT provocată experimental 185-193 română
articol de periodic LINGNER, Dagmar (autor) Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Un prețios izvor istoric care amintește căderea statului lui Burebista: tezaurul de la Sprîncenata 205-219 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) , ROSETTI, Dinu (autor) Un tezaur de denari romani republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni Muscel 221-228 română
articol de periodic CRISTUDOR, M. (autor) Limesul transalutanus 229-241 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius 243-251 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , VASILESCU, Veronica (autor) Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, Domnul Țării Românești 253-258 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) Procesul moșiei Flămînzești de lîngă Curtea de Argeș 259-270 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu 271-275 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești 285-292 română
articol de periodic BRANIȘTE, Marin (autor) Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești 293-300 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
articol de periodic CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumuri comerciale de pămînt și toponimele lor în zona de Sud a județului Argeș 309-314 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) 315-336 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Cîteva documente din colecția Brătenilor II.I.C. Brătianu - poleograf 337-341 română
articol de periodic RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotîrîtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca in România în perioada 1893-1914 343-351 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare 353-364 română
articol de periodic MOISE, Ion (autor) Cîteva toponimice din zona Argeșului 365-367 română
articol de periodic DINU, Ion (autor) N.I. Apostolescu - cercetător istoric 369-383 română
articol de periodic DIACONESCU, Mihail (autor) Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu. Familia, copilăria, anii de școală 385-398 română
articol de periodic ANGHEL, Dumitru (autor) Nicolae Labiș în Argeș 399-406 română
articol de periodic MATEESCU, Nicolae (autor) Tezaurul muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului 407-410 română