Zargidava - Revistă de Istorie, III, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 5-14 română
articol de periodic PITICAR, Gruie (autor) Ștefan cel Mare în literatura română I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 15-23 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Ștefan cel Mare în memoria băcăuanilor I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 24-56 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 II. Istoria românilor 57-63 română
articol de periodic BRĂTESCU, Liviu (autor) I.C. Brătianu și problema românească II. Istoria românilor 64-71 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în Romania până la Marea Unire (II) II. Istoria românilor 72-86 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) Protoiereul Theodor Zotta, slujitor al Bisericii Precista din Bacău II. Istoria românilor 87-89 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Apa - element primordial și simbolurile ei în religii III. Istorie universală 90-100 română
articol de periodic FARCAȘ, Simona (autor) Cultul lui Mithras și răspândirea sa în lumea greco-romană III. Istorie universală 101-113 română
articol de periodic MELIAN, Diana (autor) Lumea de curiozități a Chinei reflectată în presa pașoptistă III. Istorie universală 114-120 română
articol de periodic LEAHU, Gabriel (autor) Începuturile politicii coloniale italiene. Ecouri diplomatice românești III. Istorie universală 121-130 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Gandhi după Gandhi III. Istorie universală 131-143 română
articol de periodic COROI, Maria (autor) Mari cuceritori ai lumii (curs opțional - clasa a VII-a) IV. Didactica şi istoria învăţământului 144-145 română
articol de periodic LICA, Mioara (autor) Locul educației religioase în pedagogie IV. Didactica şi istoria învăţământului 146-148 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec, I-XIII e.n) în spațiul carpato-dunărean - Ciobanu Doina V. Note şi recenzii 149-152 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Obreja. Așezarea și cimitirul daco-roman, secolele II-IV. Dovezi ale continuității în Dacia - Protase D. V. Note şi recenzii 153-158 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Ștefan cel Mare și Sfînt în memoria băcăuanilor - Mitrea I., Artimon A. V. Note şi recenzii 159-163 română
articol de periodic COROI, Maria (autor) Ștefan cel Mare și Sfînt - 500. Evocări băcăuane V. Note şi recenzii 164-165 română