Arhiva Someșană: ArhSom, 1977, seria II


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Adalbert (autor) Sub semnul măreței sărbători 7-10 română
articol de periodic CRĂCIUN, Pompei (autor) P.C.R. - Continuatorul tradițiilor de luptă pentru suveranitatea și indfependența poporului român. Progranul P.C.R. Despre independența națională a României ca permanență a istoriei poporului român 11-16 română
articol de periodic LUPȘAN, Simion (autor) Âîrănimea - forța revoluțopnară principală de-a lungul multor veacuri, în lupta poporului român pentru progres social, pentru eliberare națională, unitate și independență 17-22 română
articol de periodic SĂRĂȚEANU, Ion Rusu (autor) Războiul de independență expresie a voinței întregului popor român 23-27 română
articol de periodic ISTRATE, Ștefan (autor) Vitejia armetei romțne în războiul pentru independență 28-32 română
articol de periodic DOMNICI, Ștefan (autor) Mișcarea muncitorească din România și războiul de independență 33-38 română
articol de periodic NAGY, Elena Miorița (autor) Aportul femeilor la sprijinirea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României 39-44 română
articol de periodic CERNUCAN, Ioan (autor) Contemporani ai Războiului pentru Independență: maiorul Nichita Ignat din Salva și învățătorul bîrgăuan Ilarion Bozga 45-49 română
articol de periodic RULEANU, Octavian (autor) Războiul de independență - izvor de vobrantă evocare în literatură 50-55 română
articol de periodic GĂZDAC, Grigore (autor) Năsăudenii și Războiul pentru independența din 1877 56-78 română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Autorii "Resbelului orientale ilustratu" urmăriți de autorități - Contribuții documentare 79-96 română
articol de periodic ILIEȘ, Ioan (autor) George Coșbuc - cîntăreț al eroismului înaintașilor români în războiul pentru independență 97-101 română
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) Ecourile războiului de independență în presa internațională a vremii 102-107 română
articol de periodic MARȚIAN, Veturia (autor) , MAȚIAN, Veturia (autor) Războiul pentru independență și năsăudenii 108-114 română
articol de periodic Năsăudul în sărbătoare 117-118 română
articol de periodic MARȚIAN, Grigore (autor) File din istoria învățămîntului pedagogic năsăudean 119-124 română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Învățămîntul românesc din județul Bistrița-Năsăud la mijlocul secolului al XVIII-lea 125-131 română
articol de periodic SĂRĂȚEANU, Ion Rusu (autor) Ion Marian, pedagog de seamă, inițiator, al învățămîntului pedagogic 132-136 română
articol de periodic CREMER, Isidor (autor) Rolul lui Vasile Petri în pregătirea și perfecționarea învîțătorilor transilvăneni în secolul trecut 137-144 română
articol de periodic VRANĂU, Vasile (autor) Periodice pedagogice năsăudene și rolul lor în prompvarea unui învățămănt progresist 145-152 română
articol de periodic HUSAR, Alexandru (autor) Sandu Manoliu în conștința contemporană 153-161 română
articol de periodic ZAVASCHI, Lazăr (autor) Sandu Manoliu - pedagog progresist și educator umanist 162-220 română
articol de periodic TANCO, Teodor (autor) Episcopul Iuliu Moisil 221-224 română
articol de periodic CLEJA, Aurel (autor) Cîteva aspecte din lupta desfășurată, sub conducerea P.C.R. a celulei U.T.C. Din Școala normală de învăători din Năsăud, între anii 1933-1936 225-233 română
articol de periodic RULEANU, Octavian (autor) Școala normală din Năsăud în primii ani de după Eliberare 234-238 română
articol de periodic POP, Septimiu (autor) Dezvoltarea învățămîntului din orașul Năsăud în anii socialismului 239-243 română
articol de periodic ABABI, Gabriela (autor) Educația moral-cetățenească - obiectiv findamental al activității Liceului pedagogic din Năsăud 244-248 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Gînduri la prima edițoe a Festivalului național "Cîntarea României" 249-251 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Limba poeziei lui George Coșbuc - Cîteva considerații de natură lexicală - 252-276 română
articol de periodic SIMIONESE, V. (autor) Particularități fonetice și morfologice regionale în proza lui Liviu Rebreanu 277-283 română
articol de periodic VASIES, Viorel (autor) Cîteva observații asupra terminologiei păstorești din ținutul năsăudului (Văole Zagra și Sălăuța) 284-305 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Spectacolul nunții pe Valea Șieului 306-332 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Districtul grăniceresc năsăudean - Șotropa Valeriu 335-339 română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Un anuar școlar 340-348 română
articol de periodic TRIFOIU, Nicolae (autor) Cercul rebrișorenilor din Cluj-Napoca 347-349 română
articol de periodic TRIFOIU, Nicolae (autor) Prof. Ioan Mărgineanu (1906-1976) fost director al liceului "Geirge Coșbuc" din Năsăud 350-351 română
articol de periodic RULEANU, Octavian (autor) Un apreciat profesor și om de cultură, Dr. Vasile Scurtu (1906-1968), la 70 de ani de la naștere 352-366 română