Cumidava, XIV, 1989


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) , COȘULEȚ, Stelian (autor) Un topor de aramă cu brațele "în cruce" descoperit la Drumul Carului (com. Moeciu, Brașov) .5- română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) , POP, Ioan (autor) Cetățuia dacică de la Teliu (jud. Brașov) .10- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Cercetările arheologice de la Rîșnov- "Cetate" 41- română
articol de periodic SALVAN, Florin (autor) Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
articol de periodic HĂSFĂLEANU, Ioan (autor) De la Negru-Vodă la Mircea Basarab 83- română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Considerații asupra localizării Posadei 95- română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Date despre trecutul comunei Dumbrăvița (sateleȚînțari și Vlădeni în secolele XV-XVIII) 105- română
articol de periodic OLTEAN, Vasile (autor) Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) Pictorul C.D. Rosenthal - emisar la Paris al revoluționarilor români 127- română
articol de periodic NEGULICI, Dorica (autor) Cîteva documente privind relațiile Goleștilor cu Brașovul 145- română
articol de periodic BUZAȘI, Ion (autor) , MUREȘIANU, Andrei (autor) Andrei Mureșianu - contribuții bibliografice 151- română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) Contribuția Brașovului la întemeierea și dezvoltarea "Asociațiunii Transilvane pentru literatura rpmână și cultura poporului român". Acțiunea Despărțămîntului Brașov al "Astrei" (1870-1918) 161- română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) , ȚĂRANU, Augustin (autor) Profesorul Aurel Ciortea (1872-1929) 183- română
articol de periodic SPÎNU, Margareta (autor) Intelectuali transilvăneni în lupta pentru realizarea statului național unitar român (din corespondența lui Onisifor Ghibu cu dr. Pompiliu Nistor și a lui Vasile Stoica cu Victor Braniște) 197- română
articol de periodic POPA, Luana (autor) Constituirea și activitatea consiliilor (sfaturilor) și a Gărzilor naționale române din actualul județ Brașov (1918-1919) 213- română
articol de periodic COLIBAN, Tiberiu (autor) , JURCA, Nicolae (autor) Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
articol de periodic FULGA, Ligia (autor) , MORARU, Olivia (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de colecții 311- română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) Catalogul hărșilor vechi (secolele XVI-XVIII) aflate în colecșia Muzeului județean Brașov 351- română
articol de periodic MITRAN, Gheorghe (autor) Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Cetatea Rîșnovului 465- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988) 491- română