Cumidava, IV, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare în cultura Coțofeni în sud-estul Transilvaniei 3- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Rîșnov 17- română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Date referitoare la cucerirea sud-estul Transilvaniei de către români și persistența elementului dacic 49- română
articol de periodic BINDER, Pavel (autor) Unde a încheiat Mircea cel Bătrîn tratatul brașovean din 1395? Considerații privind localizarea curții feudale din Brașov 59- română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) , NOAGHIA, Jenica (autor) Domeniul cetății Bran în secolele XIV-XVI 69- română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Cu privire la problema patriciatului în orașele Țării Românești și Moldovei (secolului al XV-lea - prima jumătate a secolului al XVI-lea) 91- română
articol de periodic NISTOR, Minerva (autor) Lăzile de breaslă din colecția Muzeului Județean Brașov 103- română
articol de periodic SUCIU, Alexandru (autor) F. Engels și geneza marxismului 167- română
articol de periodic LUPU, Ion (autor) Considerații privind contribuția lui Friederich Engels în crearea economiei mpolitice marxiste 173- română
articol de periodic MADAR, Nicolae (autor) Friederich Engels - omul și opera 181- română
articol de periodic RABINOVICI, Herbert (autor) Opera lui Engels în documente 191- română
articol de periodic FRIGOREANU, Costache (autor) Ecoul operei lui Friederich Engels în mișcarea muncitorească și socialistă din România 219- română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuția lui George Moroianu la făurirea statului național român unitar 227- română
articol de periodic JINGA, Victor (autor) Din publicistica economică și literară a lui George Moroianu 249- română
articol de periodic MORARU, Olivia (autor) Din preocupările etnografice ale lui George Moroianu 269- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Studiu privind dispariția Partidului Conservator din România (1918-1921) 295- română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Partidul Socialist din România în viața politică din anii 1918-1921 317- română
articol de periodic DON, Ioan (autor) Greva generală din 1920 la Brașov 333- română
articol de periodic MÎNDREA, Ioan (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de organizația Blocului muncitoresc-țărănesc din județul Brașov sub conducerea P.C.R. între anii 1926-1932 351- română
articol de periodic CUTIȘTEANU, Simion (autor) Lupta maselor muncitoare din România în primii ani ai crizei economice mondiale a capialismului (1929-1933) 361- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești în perioada 1929-1933. Greva tipografilor din iulie 1930 387- română
articol de periodic SUCIU, Ștefan (autor) Revista "Spre stînga" 395- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din județul Brașov 403- română
articol de periodic MÎNDREA, Ioan (autor) Acțiuni ale țărănimii din județul Brașov împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944) 413- română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) Brașovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (august 1944-februarie 1945) 421- română
articol de periodic MORARU, Olivia (autor) Considerații asupra portului din subzona Săcele 441- română
articol de periodic VASIU, Dinu (autor) Tematica socialistă în arta plastică brașoveană în ultimii 25 de ani 453- română
articol de periodic MICU, Emil (autor) Tiparnița lui Petcu (Petru) Șoanul din Șcheiului Brașovului și primele calendare în limba română 465- română
articol de periodic MIHĂILESCU, Dan (autor) Rolul Astrei în editatea unor colecții și publicații 477- română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea bibliotecii muzicale a Reuniunii de Gimnastică și Cîntări din Brașov 485- română
articol de periodic BOLOGA, Emil (autor) , SUCIU, Ștefan (autor) Primii medici și introducerea învățămîntului igienei la "Școalele naționale centrale române" din Brașov 503- română
articol de periodic ISTRATE, Petre (autor) Despre obiceiurile junilor brașoveni 529- română
articol de periodic ISTRATE, Petre (autor) Mărturii literare și istorice despre junii Brașovului 539- română
articol de periodic COLIBAN, Tiberiu (autor) Colecțiile de documente întocmite în trecut de arhivele brașovene 545- română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoria arhivei Brașovului în secolele XV-XVIII 559- română
articol de periodic BOLOGA, Emil (autor) "Ex-libris"-ul lui Ioan Petric pe o carte a lui Nicolae Brătescu apătută în anul 12857 (încercare de interpretare bibliologică și istorică) 581- română
articol de periodic MARICA, George (autor) 130 de ani de la apariția Gazetei de Transilvania 1838-1963 581- română
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) O valoroasă lucrare de istorie 587- română
articol de periodic BUTA, Sanda (autor) , VASIU, Dinu (autor) Prezentarea Muzeului de artă din Brașov 595- română
articol de periodic POPESCU, Constantin (autor) Deschiderea Muzeului de Etnografie din Rupea 609- română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Deschiderea Muzeul sătesc din Rotbav 611- română
articol de periodic GHIRAN, Ioan (autor) Muzeul etnografic din Săcele 615- română
articol de periodic VASIU, Dinu (autor) Repertoriu al expozițiilor organizate în sala "Arta" în anii 1969-1970 619- română
articol de periodic ȘELARU, Gheorghe (autor) Comunicări științifice la Muzeul județean Brașov 629- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) , MARCU, Mariana (autor) Sesiune de comunicări științifice 631- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Săpături arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1970 635- română
articol de periodic ANDREI, Constantin (autor) , CONSTANTINESCU, Neculai (autor) , PAVEL, Nicolae (autor) Acțiunea de octotire a naturii în județul Brașov în anul 1970 643- română