Cumidava, VII, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei .7- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
articol de periodic COMĂNESCU, Silviu (autor) , MATEESCU, Corneliu (autor) Determinarea și reprezentarea spațială a "monumenbtelor" arheologice cu volum utilitar, săpat în pîmînt (principii și dispozitiv de lucru) 57- română
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
articol de periodic NISTOR, Minerva (autor) Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Andrei Bârseanu, Corespondență inedită 127- română
articol de periodic CHIRILĂ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
articol de periodic ȘELARU, Gheorghe (autor) Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
articol de periodic MIKLOS, Ștefan (autor) , MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
articol de periodic GHIRAN, Ioan (autor) Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
articol de periodic LUPU, Ion (autor) Idei economice în scrierile lui Ilie Cristea 251- română
articol de periodic SUCIU, Ștefan (autor) Documente inedite referitoare la poziția față de fascism a lui Ilie Cristea 267- română
articol de periodic Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Date noi privind viața și activitatea umanistului Johannes Honterus 287- română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) , PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) Portretul lui Avram Iancu 337- română
articol de periodic POPA, Luana (autor) Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
articol de periodic POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Un veteran al graficii militante românești: Valeriu Maximilian 353- română
articol de periodic TALOȘ, Ioan (autor) Tipologia vehiculelor țărănești. O contribuție la apariția, evoluția și răspîndirea lor. - Putscke Wolfgang 365- română