Studii Clasice: StCl, IV, 1962


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-4 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) La description phonologique des langues disparues (Applications aux langues de l'Italie ancienne) Comunicări şi studii 5-13 franceză
articol de periodic VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Aoristul sigmatic cu flexiune tematică Comunicări şi studii 19-28 română, rusă, franceză
articol de periodic POPESCU, Sebastiana (autor) Exprimarea factitivului în limba greacă Comunicări şi studii 29-34 română, rusă, franceză
articol de periodic SĂNDULESCU, C. (autor) Studiu asupra onomatologiei ceramice grecești Comunicări şi studii 35-48 română, rusă, franceză
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Autour de la date de fondation d'Histria Comunicări şi studii 49-69 franceză
articol de periodic FUGARIU, Florea (autor) "Personajul anonim" în epopeea homerică Comunicări şi studii 71-78 română, rusă, franceză
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) ἙΚΩΝ ἉΜΑΡΤΑΝΕΙΝ Comunicări şi studii 79-93 română, rusă, franceză
articol de periodic MUSIOLEK, Peter (autor) Die Anschauungen des Aristoteles über körperliche Erziehung als Teil der Paideia in ihrem historischen Zusammenhang Comunicări şi studii 95-124 germană
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Pour une histoire des cultes d'Istros Comunicări şi studii 125-142 franceză
articol de periodic KREISSIG, Heinz (autor) Der Makkabäeraufstand. Zur Frage seiner sozialökonomischen Zusammenhänge und Wirkungen Comunicări şi studii 143-175 germană
articol de periodic TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (autor) Valoarea și funcțiile elementului narativ în comedia plautină Comunicări şi studii 177-187 română, rusă, franceză
articol de periodic KÜHNE, Heinz (autor) Zur Teilnahme von Sklaven und Freigelassenen an den Bürgerkriegen der Freien im 1. Jahrhundert v.u.Z. in Rom Comunicări şi studii 189-209 germană
articol de periodic GUȚU, Gheorghe (autor) Privire asupra cărții a II-a a Eneidei Comunicări şi studii 211-219 română, rusă, franceză
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) Aspecte ideologice în literatura latină a epocii lui Nero Comunicări şi studii 221-240 română, rusă, franceză
articol de periodic GRAUR, Alexandru (autor) Multa contingere uirga (Iuvenal, VIII, 7) Comunicări şi studii 241-243 română, rusă, franceză
articol de periodic EDELSTEIN, Frieda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Poziția lui Tacitus față de armată, popor și provincii Comunicări şi studii 245-274 română, rusă, franceză
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscription inedite de Callatis Comunicări şi studii 275-279 franceză
articol de periodic BORDENACHE, Gabriella (autor) La triade eleusina a Tomis Comunicări şi studii 281-290 italiană
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Știri noi despre comunitatea pontică în sec. II e.n. Pe marginea unei inscripții agonale din Histria Comunicări şi studii 291-300 română, rusă, franceză
articol de periodic KURZ, Karel (autor) Ministri ad Tritones. Ad CIL III 1967.1968=8568.8690.14725 Comunicări şi studii 301-313 germană
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) Македонизмы у Еврипида Note şi discuţii 315-318 rusă
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) Seirenes Note şi discuţii 319-331 română, rusă, franceză
articol de periodic STOIANOVICI, Lileta (autor) Semantismul termenului domina Note şi discuţii 333-339 română, rusă, franceză
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al.. (autor) Ecouri literare clasice în cultura juridică a Țării Romînești la sfîrșitul secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 341-347 română, rusă, franceză
articol de periodic VIANU, Tudor (autor) Începuturile realismului în antichitate într-o prezentare modernă Studiile clasice în lume 349-358 română
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Traduceri rusești din Homer Studiile clasice în lume 359-362 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) 'Apologia' lui André Bonnard. Amintirea lui Concetto Marchesi Studiile clasice în lume 363-365 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1961) Studiile clasice în R.P.R. 367-379 română
articol de periodic WALD, Lucia (autor) A. JURET, Les idées et les mots. Essai de philosophie linguistique. La formation des idées observée dans la formation des mots. Paris, 1960, 164 p. RECENZII 381-383 română
articol de periodic STATI, Sorin (autor) VITTORE PISANI, Storia della lingua greca în « Enciclopedia classica » sezione II (Lingua e letteratura), vol. V, Societa editrice internazionale, Torino, 1960, p. 1-132. RECENZII 383-386 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) I.M. TRONSKI, Историческая грамматика латинского языка, Moscova, Editura pentru literatură în limbi străine, 1960, 320 pag. RECENZII 386-387 română
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) BACCHYLIDIS Carmina cum Fragmentis, post Fr. Blass et Guil. Suess septimum edidit Bruno Snell, Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri, MCMLVIII, p. 61* + 132. RECENZII 388-389 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) ANDOCIDE, L'orazione De reditu. lntroduzione e Commento a cura di Umberto Albini. (Testi Greci e Latini con Commento filologico editi dagli Istituti di Filologia classica e di Storia antica dell'Università di Firenze I), Firenze, Felice Le Monnier, 1961, 120 pagini, in-8°. Prețul L. 1200. RECENZII 389-390 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) XENOPHON, Banquet. Apologie de Socrate. Texte établi et traduit par François Ollier. Paris, Société d'édition « Les Belles Lettres », 1961, 121 p. (în cea mai mare parte duble). RECENZII 390-391 română
articol de periodic VILAN-UNGURU, Janina (autor) P. PAPINI STATI Siluae. Recensuit Aldus Marastoni. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMLXI. RECENZII 391-392 română
articol de periodic MIHĂESCU, Haralambie (autor) Epistulae S. Desiderii Cadurcensis sociis Seminarii Latini Stockholmiensis adiuuantibus edidit et commentario instruxit Dag Norberg. Almquist, Stockholm, 1961, 88 p. (Acta Vniuersitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, VI). RECENZII 392-393 română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) EMILIO PERUZZI, Le Iscrizioni Minoiche, in Atti dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria », XXIV, 1959-1960, Firenze, Leo S. Olschki-Editore, 1960, p. 31-128. RECENZII 393-394 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) WERNER PEEK, Griechische Grabgedichte, Akademie-Verlag, Berlin, 1960, VIII + 379 p. + 1 pl. RECENZII 394-397 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JEAN POUILLOUX, Choix d'inscriptions grecques. Textes, traductions et notes (Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Lyon. Travaux de l'Institut d'épigraphie grecque). Paris, « Les Belles Lettres », 1960, 195 p. in 8°. RECENZII 398-399 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) T. V. BLAVATSKAIA, Очерки политической истории Боспора в V-IV.вв до и.з., Editura Academiei de Științe a U.R.S.S., Moscova, 1959. RECENZII 399-401 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) R. FLACELIERE, La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Paris, Hachette, 1959, 369 p. in-16°. RECENZII 401-402 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) HENRI-IRENEE MARROU, Histoire de l'éducation dans l'antiquité, IV-e ed. Paris, 1958, 595 p. + 1 pl. RECENZII 402-405 română
articol de periodic NICHITA, Mihai (autor) PIERRE GRIMAL, Horace. Paris, Editions du Seuil, 1958. RECENZII 405-407 română
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) PIERRE GRIMAL, Sénèque, sa vie, son œuvre (ediția a doua), Paris, Presses universitaires de France, 1957, 156 p. RECENZII 407-408 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) KAZIMIERZ MAJEWSKI, Importy rzymskie w Polsce. Wybór zródel archeologicznych do dziejów kontaktów ludnosci ziem Polski z Imperium Rzymskim. Warszawa-Wroclaw, Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960, 153 p., LXIV pl. și o hartă. RECENZII 408-410 română
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) Crestomație de texte privitoare la istoria antică, întocmită sub redacția Acad. Prof. E. CONDURACHI. Editura de stat didactică și pedagogică, București, 1961. RECENZII 410 română
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Πλάτων. Δελτίων της Εταιρείας των Ελλήνων Φιλολόγων (Buletinul Societății filologilor greci). Anii 1949-1957, Athena, Sideri. RECENZII 411-412 română
articol de periodic Societatea. de studii clasice din R.P.R. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 413-415 română