Angustia, 7, 2002, seria arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zau (jud. Mureș) .7-18 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) Noi cercetări privind epoca bronzului în așezarea Păuleni (Ciomortan). Campaniile din anii 2001-2002. Raport preliminar 41-88 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Noi considerații privind Grupul Ciomortan 89-98 română
articol de periodic KRUSELNICKA, Larisa (autor) O nouă așezare din epoca bronzului timpuriu în Ucrauna subcarpatică 99-113 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) Vîrfuri de săgeți din materii dure de animale în așezarea culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna 115-152 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Cercetări arheozoologice în așezarea de epoca bronzului (cultura Noua) de la Zoltan (jud. Covasna) 153-174 română
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu de la Cernat, jud. Covasna 175-181 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna, în anul 2000 183-226 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Piese de bronz inedite din Cîmpia Transilvaniei 227-232 română
articol de periodic BOROFFKA, Nicolaus (autor) Mormîntul halsstattian de la Batoș, jud. Mureș 233-240 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Tezaurele prinților geți 241-265 română
articol de periodic POPESCU, Cristina (autor) Ateliere de olari în Estul Transilvaniei sec. III i Chr. - sec. i d. Chr 267-270 română
articol de periodic POPA, Alexandru (autor) Some considerations about stone building in Barbaricum during the Late Roman Period 271-293 engleză
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Identificarea gemologică a componentelor unui sirag de mărgele din secolele V-VI, descoperit în zona Cordoș (Municipoiul Cluj-Napoca, România) 295-302 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Probleme generale privind exploatarea sării în spațiul carpato-dunărean în Mileniul I 303-310 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
articol de periodic ISTRATE, Angel (autor) , MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Tîrgu Secuiesc. Cercetări arheologice 321-342 română
articol de periodic JANOVITS, Istvan (autor) Noi perigheze arheologice pe teritoriul județelor Harghita și Covasna efectuate în anii 1997-2001 343-350 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Metodologii de recoltare a eșantioanelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice, din siturile arheologice 351-353 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Hortfunde der alteren und mittleren Bronzezeit auf den polnischen Gebieten - Blajer W. 355-358 română
articol de periodic POPA, Alexandru (autor) , SCORPAN, Galina (autor) The Goths (The Peoples of Europe) 359-364 română
articol de periodic CERNJAKOV, Ivan (autor) , LEZUH, Ivan (autor) 150 ani de la nașterea lui Ion Suruceanu (1851-1897) 365-368 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) Cronica activității în domeniul arheologiei pe anii 2000-2001 369-373 română