Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a oraşului Tîrgovişte (zona ansamblului Stelea)