Revista Muzeelor: RM, 7, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Congresul al III-lea al educației politice și culturii socialiste. Din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 3-5 română
articol de periodic Hotărâre privind adoptarea cuvântării tovarășului Nicolae Ceaușescu ca document pragmatic al întregii activități politică educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare și formare a omului nou, de înflorire a culturii socialiste 6-6 română
articol de periodic Din cuvântarea tovarășei Elena Ceaușescu la încheierea lucrărilor congresului 7-9 română
articol de periodic Apelul Congresului al III-lea al educației politice și culturii socialiste din România pentru dezarmarea nucleară și generală, pentru pace 9-12 română
articol de periodic PÂRVULESCU, Gheorghe (autor) Semnificația istorică a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România 1944 23 august 13-17 română
articol de periodic BUTOI, Mihai (autor) , TEODORESCU, Dorin (autor) Expoziția de istorie a Muzeului Județean Olt Muzee, colecţii, expoziţii 18-42 română
articol de periodic ȚOCA, Decebal (autor) Expoziția de artă „Țărănimea - forța socială revoluționară în lupta poporului român pentru libertate, unitate națională și progres social, pentru edificarea socialismului în România” Muzee, colecţii, expoziţii 43-46 română
articol de periodic BERCAN, GHEORGHE (autor) Expoziția de carte - „25 de ani de la încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii. Dezvoltarea agriculturii socialiste în epoca Nicolae Ceaușescu” Muzee, colecţii, expoziţii 47-49 română
articol de periodic MIHĂILESCU, OCTAVIANA (autor) „Tradiție și actualizate în literatura satului românesc” - expoziție la Muzeul Literaturii Române Muzee, colecţii, expoziţii 50-52 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Expoziția „Cercetările arheologice de salvare din România în anii 1981-1986” Muzee, colecţii, expoziţii 53-55 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Expoziția temporară „Noi descoperiri arheologice în sud-vestul României” Muzee, colecţii, expoziţii 56-58 română
articol de periodic SERAFIM, Rodica (autor) , MATACHE, IOANA (autor) , CACOVEANU, IOANA (autor) , MIHAI-BARDAN, ALINA (autor) , GĂLDEAN, NICOLAE (autor) Forme de activitate cultural-educativă practicate la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Instrucţie - educaţie 59-67 română
articol de periodic PAUL, Dan (autor) Restaurarea unui coif de fier, din secolul al XVI-lea Evidenţă, conservare, restaurare 68-70 română
articol de periodic IGNA, Aurelia (autor) Cercetări privind utilizarea unor compoziții fungicide pentru curățirea și întreținerea obiectelor din piele Evidenţă, conservare, restaurare 71-72 română
articol de periodic DRĂGULESCU, Constantin (autor) Despre autenticitatea denumirilor dacice de plante din lucrările lui Dioscorides și Pseudo-Apuleius Opinii - dezbateri 73-75 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) Ion Luca Caragiale și Târgoviștea. Referințe, relații, popasuri Studii şi Comunicări 76-86 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Bilanț și perspectivă a activității muzeelor argeșene Cronici, recenzii, informaţii 87-89 română
articol de periodic IGNAT, Maria (autor) A XXI-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice Cronici, recenzii, informaţii 89-91 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Al IV-lea Simpozion Național de Numismatică Cronici, recenzii, informaţii 91-93 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) „Săptămâna muzeelor sibiene” Cronici, recenzii, informaţii 93-93 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) „Acta Moldaviae Meridionalis” - a XI-a ediție Cronici, recenzii, informaţii 94-94 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Gânduri la reeditarea cărții „Podul Mogoșoaiei” Cronici, recenzii, informaţii 94-95 română
articol de periodic Sumar 96-97 română, engleză, franceză