Crisia, II, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BERINDEI, Ignatie (autor) Crisia - Cuvînt înainte 5-6 română
articol de periodic Cuprins 6 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Crisia - Cuvînt înainte 7-7 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Tacitus și războaiele dacice ale lui Traian 9-14 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, A. (autor) Mormintele din perioada mai tîrzie a necropolei getice de la Zimnicea (j. Teleorman) 15-27 română
articol de periodic BODOR, A. (autor) Blocurile cu litere grecești din cetățile dacice 27-35 română
articol de periodic WINKLER, I. (autor) Cercetări despre moneda "Koson" 37-43 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Importuri elenistico-italice în Dacia preromană (sec. II î.n.n. - I e.n) 45-57 română
articol de periodic FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59-63 română
articol de periodic BERCIU, I. (autor) , MOGA, V. (autor) Contribuția Muzeului de Istorie din Alba-Iulia la cunoașterea culturii dacice 65-78 română
articol de periodic MARINESCU, Florian (autor) Cercetările de la Polovragi (1969-1971) 79-95 română
articol de periodic CĂPITANU, V. (autor) , URSACHI, V. (autor) Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97-114 română
articol de periodic ROȘU, T. (autor) Așezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea 115-119 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121-148 română
articol de periodic FRUCHTER, E. (autor) , MIHĂESCU, G. (autor) Despre necesitatea includerii unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filosofiei din România 149-154 română
articol de periodic SCORPAN, C. (autor) Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155-174 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Problema continuității în lumina unei interpretări statistice a izvoarelor literare despre Dacia 175-182 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Unele probleme privind populația autohtonă din Moldova în secolele II-V e.n. 183-198 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) , NEMETI, I. (autor) Descoperiri dacice din secolele II-IV e.n. În zona Carei 199-213 română