Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. în TOM: 1-4, 1997, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 2-4 română; engleză; franceză
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) , MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Primăria Veche – 500 de ani din istoria Sibiului Comunicări şi rapoarte de cercetare 5 română; germană
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Vechea primărie sibiană Comunicări şi rapoarte de cercetare 6-16 română; germană
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Das Alte Rathaus in Hermannstadt Comunicări şi rapoarte de cercetare 17-21 germană
articol de periodic SEDLER, Imgard (autor) Tavanul casetat din Primăria Veche – mărturie a dorinței de reprezentație socială a burgheziei transilvănene la sfârșitul secolului al XVII-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 22-27 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) Reprezentări grafice ale Primăriei Vechi din cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal Comunicări şi rapoarte de cercetare 28-30 română
articol de periodic POPA, Liliana (autor) Două documente despre amenajări la Primăria Veche în secolul al XIX-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 31 română; engleză
articol de periodic ALBU, Ioan (autor) Die Inschriften am Hermannstädter Alten Rathaus Comunicări şi rapoarte de cercetare 32-35 germană
articol de periodic DUDĂU, Oltea (autor) Egregius Magister Camerarius Urbis Cibiniensis Thomas Altemberger Comunicări şi rapoarte de cercetare 36-37 română; engleză
articol de periodic HAPCA, Ioan (autor) Sibiu – Date geomorfologice și geologice Comunicări şi rapoarte de cercetare 38 română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Cercetări arheologice de la Primăria Veche din Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 39-49 română; engleză
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) , RILL, Martin (autor) , MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Primăria Veche – Turnul de locuit Comunicări şi rapoarte de cercetare 50-54 română; engleză
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Groapa cu gunoaie arse de la Primăria Veche Comunicări şi rapoarte de cercetare 55-58 română; engleză
articol de periodic KLUSCH, Horst (autor) Keramikfunde aus den 17. und 18. Jahrhundert im Alten Rathaus von Hermannstadt Comunicări şi rapoarte de cercetare 59-65 germană; română
articol de periodic GALEA, Silvia (autor) Ceramică modernă descoperită la Primăria Veche, Sibiu – Analiza statistică Comunicări şi rapoarte de cercetare 66 română
articol de periodic FULGA, Ligia (autor) , MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Sticla transilvăneană de la Primăria Veche din Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 67-74 română; engleză
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) , BOROFFKA, Nikolaus (autor) Noi descoperiri preistorice din Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 75-78 română; engleză
articol de periodic DOBRESCU, Alexandru (autor) , BUCȘA, Livia (autor) Analiza fragmentelor osoase descoperite în groapa de gunoi de la Primăria Veche din Sibiu Comunicări şi rapoarte de cercetare 79-80 română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Cercetări inter- și multidisciplinare de la Primăria Veche din Sibiu: stadiu și perspective Comunicări şi rapoarte de cercetare 81-88 română; engleză
articol de periodic OLARIU, Agatha (autor) Characterization of the Fourteenth-Century Bell-Casting Pit from the Old Town Hall in Sibiu, Romania Comunicări şi rapoarte de cercetare 89-93 engleză; română
articol de periodic DEAC, Natalia (autor) , GUTTMANN, Marta (autor) , CIUNTU, Viorel (autor) Primăria Veche: analiza probelor de mortar Comunicări şi rapoarte de cercetare 94-97 română; engleză
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) Expertiza paleoantropologică asupra materialelor osteologice descoperite în curtea mică a Primăriei Vechi Comunicări şi rapoarte de cercetare 98 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Procesele-verbale ale ședințelor de avizare organizate de Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții Izvoare 99-112 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Noua Comisie Națională a Monumentelor Istorice Cronica internă 113-114 română
articol de periodic ENESCU, Daniela (autor) Simpozionul științific internațional de teoria și practica reabilitării monumentelor istorice, Tușnad, 16–23 martie 1997 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 115-117 română
articol de periodic POPESCU, Daniela (autor) Conferința „Notre Diversité Creatrice” asupra Raportului Comisiei mondiale pentru cultură și dezvoltare, Jablona (Polonia), 6–7 mai 1997 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 118 română
articol de periodic ILIESCU, Marina (autor) Simpozionul Culturii Renascentiste „Castele din secolele XV–XVII din partea estică a bazinului carpatin”, Sárospatak (Ungaria), 1–6 octombrie 1997 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 119 română
articol de periodic DRĂGAN, Valeriu Eugen (autor) Andrei Pănoiu, Arhitectura tradițională gorjeană Recenzii, expoziţii, prezentări 120-121 română
articol de periodic Inventarul Fondului CMI din arhiva DMI (III, D-H) 122-162 română