Cibinium, 1966


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3 română, germană
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) Cibinium - Cuvînt înainte 5-6 română, germană
articol de periodic UNGUREANU, Nicolae (autor) Cu privire la oglindirea specificului culturii populare românești de către muzeele etnografice 7-14 română, germană
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Muzeul tehnicii populare. Actualitate, concepție, profil tematic și plan de organizare 15-28 română, germană
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Proiectul de sistematizare a muzeului din Dumbrava Sibiului 29-40 română, germană
articol de periodic ZDERCIUC, Boris (autor) Criterii de selecționare a monumentelor pentru muzeele etnografice în aer liber 41-48 română, germană
articol de periodic HOFFMANN, Herbert (autor) O tipologie a instalațiilor de tescuit uleiul în România 49-60 română, germană
articol de periodic MIRONESCU, Nicolae (autor) , PETRESCU, Paul (autor) Cu privire la intrumentarul viticol tradițional 61-78 română
articol de periodic RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile de vînt din nordul Dobrogei 79-96 română, germană
articol de periodic PALADA, Ștefan (autor) Aurăritul, un meteșug străvechi ilustrat în muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului 97-112 română, germană
articol de periodic WIENER, Raymonde (autor) Un sector al Muzeului etnografic în aer liber (Tehnici și meșteșuguri populare populare folosite la prelucrarea pieilor, fibrelor animale și vegetale 113-120 română, germană
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) O inedită formă de reclamă pentru desfacerea produselor de ceramică 121-126 română, germană
articol de periodic SONNENSCHEIN, F. (autor) Istoria vie a tehnicii. Muzeul westfalian in aer liber al monumentelor de cultură tehnică 127-136 română, germană
articol de periodic MĂRGINEAN, Olga (autor) Cronica anilor 1956-1966 privind înfințarea și organizarea muzeului tehnicii populare 137-144 română, germană
articol de periodic MĂRGINEAN, Olga (autor) Bibliografia generală privind meșteșugurile și instalațiile tehnice populare în publicațiile noi românești 145-147 română, germană