Etnologie românească - folcloristică și etnomuzicologie, nr. în TOM: 3, 2014, Expresii ale nașterii în texte literar-folclorice