Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 12 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2007 A history lesson: pottery manufacturing 8000 years ago, anul 2007 CIUTĂ, Beatrice (autor), FLORESCU, Cristian (autor), GLIGOR, Mihai (autor), MAZĂRE, Paula (autor), ȘUTEU, Călin (autor), VARVARA, Simona (autor)
volum de periodic 2010 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, II, anul 2010, Communities within Community: Social and Religious Solidarities in European Modern Societies, seria Historica DUMITRAN, Daniel (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef), ARHIRE, Sorin (secretar), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Marius (redactor)
volum de periodic 2014 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, 1, anul 2014, Sacred Space in Central and Eastern Europe from Middle Ages to the Late Modernity: Birth, Function, and Changes, seria Historica DUMITRAN, Daniel (editor), BURNICHIOIU, Ileana (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef), ARHIRE, Sorin (secretar), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Marius (redactor)
volum de periodic 2015 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, anul 2015, SPECIAL ISSUE. Monastic Life, Art, and Technology in the 11th – 16th Centuries, seria Historica BURNICHIOIU, Ileana (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef), ARHIRE, Sorin (redactor), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Gabriel (redactor)
volum de periodic 2017 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, 2, anul 2017, Palaces, Castles, and Manor Houses of Medieval and Early Modern Times, seria Historica BURNICHIOIU, Ileana (editor), COSNEAN NISTOR, Letiția (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef), ARHIRE, Sorin (secretar), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Marius (redactor)
volum de periodic 2017 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, I, anul 2017, Communities within Community: Social and Religious Solidarities in European Modern Societies, seria Historica COSNEAN NISTOR, Letiția (editor), BURNICHIOIU, Ileana (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef), ARHIRE, Sorin (secretar), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Marius (redactor)
volum de periodic 2018 Annales Universitatis Apulensis. Series Historica: AUASH, II, anul 2018, The City and the Great War: Architecture, Urbanism and Society After 1918, seria Historica DUMITRAN, Daniel (editor), DRĂGAN, Valeriu-Eugen (editor), DUMITRAN, Daniel (redactor șef adjunct), ARHIRE, Sorin (secretar), BURNICHIOIU, Ileana (redactor), GLIGOR, Mihai (redactor), MOGA, Valer (redactor), POPA-GORJANU, Cosmin (redactor), ROTAR, Marius (redactor)
volum de carte 2009 Așezarea neolitică și eneolitică de la Alba Iulia - Lumea Nouă în lumirea noilor cercetări, anul 2009 GLIGOR, Mihai (autor)
volum de carte 2007 Ceramică neolitică - o lecție de istorie, anul 2007 CIUTĂ, Beatrice (autor), FLORESCU, Cristian (autor), GLIGOR, Mihai (autor), MAZĂRE, Paula (autor), ȘUTEU, Călin (autor), VARVARA, Simona (autor)
articol de periodic 2019 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XLI, seria arheologie-restaurare-conservare GLIGOR, Mihai (autor) , BOBÎNĂ, Ancuța-Ioana (autor) , BALTEȘ, Gabriel (autor) , FETCU, Ana (autor) Cercetări arheologice preventive în necropola romană de la Apulum, Dealul Furcilor-Podei Epoca romană 121-135 română
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie BĂLTEAN, Ion (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , SĂSĂRAN, Emanoil (autor) , TĂMAȘ, Călin (autor) Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia - Lumea Nouă. Comportament tehnic, morfologie, preferințe 9-29 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie GLIGOR, Mihai (autor) Relația om-câine în preistorie. Resturi scheletice umane și de canide. Practici mortuare, dovezi arheozoologice și posibile semnificații 51-66 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Analele Banatului: AnB, XXII, seria Arheologie-Istorie GLIGOR, Mihai (autor) Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană Arheologie şi Istorie Veche 91-106 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie GLIGOR, Mihai (autor) Practici funerare la comunitațile culturii Vinca din Transilvania Arheologie şi Istorie Veche 29-36 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie GLASCOCK, Michael D. (autor) , BARKER, Alex (autor) , BĂCUEȚ CRIȘAN, Sanda (autor) , DRAȘOVEAN, Florin (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , NEGREI, Dimitrie (autor) Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Central and Western Romania by X-ray Fluorescence Arheologie şi Istorie Veche 75-85 engleză
articol de periodic 2013 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 9, serie nouă GLIGOR, Mihai (autor) , ROȘU, Mariana (autor) , ȘUTEU, Călin (autor) New Evidence on Burial Practices in Petrești Culture 67-81 engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-1, Arheologie BELDIMAN, Corneliu (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Contribuții la studiul industriei preistorice a materialelor dure animale din Transilvania: descoperirile neo-eneolitice de la Alba Iulia "Lumea Nouă", jud. Alba 7-30 română, franceză
articol de periodic 2005 Revue Roumaine de Chimie, 50-11-12 GOLEANU, Aurica (autor) , MARIAN, Ana (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , FLORESCU, Cristian (autor) , VARVARA, Simona (autor) Chemical and structural features of the neolithic ceramics from Vinca, Lumea Nouă and Petrești Cultures (Roumania) 939-949
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis GLIGOR, Adrian (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) Industria materiilor dure animale reflectată în colecția arheologică a Muzeului de Istorie din Aiud Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 73-95 română, franceză
articol de periodic 2003 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis GLIGOR, Mihai (autor) O figurină antropomorfă aparținând culturii Petrești de la Alba Iulia – Lumea Nouă Istorie Veche şi Arheologie 51-60 română, engleză
articol de periodic 2020 Ziridava, XXXIV, seria Studia Archaeologica FETCU, Ana (autor) , BINȚINȚAN, Alina (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) An Early Eneolithic isolated non-adult burial from Alba Iulia – Lumea Nouă (Romania) 25-34