Confesiuni, II, noiembrie, 2014, Diavolul șchiop al cenzurii