Colecţia de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (II)

  • Subiect: Prezentul studiu completează prima parte a catalogului, publicată în numărul trecut al revistei şi întregeşte totodată colecţia de carte românească veche din patrimoniul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Acest catalog cuprinde 39 de ediţii în 45 de exemplare imprimate între anii 1775-1830. Trei dintre volume sunt dublete ale ediţiilor: Biblia (Blaj, 1795); Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Phontismata (Viena, 1805) şi Acatist (Râmnic, 1819). Alte trei exemplare sunt din lucrarea lui J. G. Heineccius, Elemente de filozofie, logică şi etică (Buda, 1829). Din punct de vedere cronologic 15 exemplare datează din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, iar 30 de cărţi româneşti vechi aparţin perioadei 1801-1830. Cercetând minuţios exemplarele în cauză şi comparând elementele de ediţie cuprinse în cataloagele consacrate, aducem, pentru 26 din cele 39 de titluri descrise, unele contribuţii la Bibliografia românească veche (1508-1830). Este vorba de o serie de îndreptări şi completări legate de paginaţia incorectă, de conţinut, de ilustraţii şi ornamente, toate menţionate în catalog la note generale şi concentrate în tabelul din finalul lucrării. Unele exemplare poartă ex-librisuri şi însemnări manuscrise care ne oferă o imagine asupra circulaţiei lor intense în toate provinciile locuite de români. Publicarea colecţiei de carte românească veche din cadrul muzeului tulcean, 55 de ediţii în 61 de exemplare total, oferă specialiştilor informaţii de certă valoare istorică, documentară, culturală şi socială, precum şi lămurirea unor aspecte legate de circulaţia şi prezenţa cărţii vechi româneşti în spaţiul nord-dobrogean.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 10; anul 2012; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 235-308
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  12 / 21   >  >|