Alt Schaessburg, 12, 2019, seria Istorie. Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Lista Autorilor Lista autorilor - română
articol de periodic Cuprins - română
articol de periodic ADRIAN, Șovrea (autor) Considerații asupra evoluției istorice a bazinului Târnavei Mari în secolele X-XIII din perspectivă toponimică și arheologică (I). Istorie 7-29 română
articol de periodic IOAN F., Pascu (autor) , TUDOR, Gavrilă (autor) În preajma Sighișoarei medievale (timp, context, conjunctură și peisaj) Istorie 31-59 română
articol de periodic LIVIU, Cîmpean (autor) Organizarea militară a orașelor săsești în evul mediu. Studiu de caz: Sighișoara Istorie 61-69 română
articol de periodic RODICA MARIA, Bobei (autor) Aspecte din cronistica sighișoreană de secol XVII Istorie 71-78 română
articol de periodic ANDRAS, Bandi (autor) Procesul disciplinar intentat pastorului Bisericii Spitalului din Sighișoara, Thomas Buklesch (1672-1729) în 1714. Istorie 79-94 română
articol de periodic ADONIS, Mihai (autor) Câteva considerații cu privire la Asociația pompierilor voluntari din Sighișoara Istorie 95-115 română
articol de periodic ION EUGEN, Sârbu (autor) Școlile confesionale din comuna Boiu Istorie 117-127 română
articol de periodic VIRGIL C., Jitariuc (autor) Un sas transilvănean „nebun” – însă genial, Gusto Gräser (1879-1958) Istorie 130-134 română
articol de periodic ALEXANDRU, Bucur (autor) , VASILE, Mărculeț (autor) Participarea românilor din fostul județ Odorheiu la Primul Război Mondial Istorie 135-152 română
articol de periodic RĂZVAN MIHAI, Neagu (autor) Considerații privind viața și activitatea mitropolitului greco-catolic Alexandru Nicolescu (1882-1941) Istorie 153-164 română
articol de periodic GHEORGHE, Drăgan (autor) Cultele neoprotestante din județul Alba (1918-1948) (III) Istorie 165-175 română
articol de periodic SORIN, Minghiat (autor) Analiza conformării planimetrice și structurale a primei Mitropolii de la Curtea de Argeș Patrimoniu 179-198 română
articol de periodic LAVINIA CARMEN, Avram (autor) Arta iluminatului artificial în colecția Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 199-207 română
articol de periodic MIRCEA-RADU, Iacob (autor) Trei medalii de la Expoziția Universală din Paris (1855) păstrate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara Patrimoniu 209-216 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Din trecutul Muzeului de Istorie Sighișoara. Inventarul colecției anterior naționalizării din 1951 Patrimoniu 217-228 română
articol de periodic NICOLAE, Teșculă (autor) Muzeul de Istorie Sighișoara la 120 de ani Miscellanea 231-232 română