Cristian Eduard ŞTEFAN, Cercetări interdisciplinare în aşezarea neolitică de la Milcovu din Deal (jud. Olt, România), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2021