Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVIII, 2022, seria Istorie veche și arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic OANCĂ, Mircea (autor) Două bucranii tip coloană aparținând culturii Starčevo-Criș din așezarea de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui / Two column type bucranium belonging to the Starčevo-Criș culture from Trestiana settlement,Grivița commune, Vaslui county Studii şi Materiale 7-18 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Câteva materiale din Neoliticul timpuriu descoperite la Mănăstirea Văratec (jud. Neamț) / Some Early Neolithic materials discovered at Văratec monastery (Neamț county) Studii şi Materiale 19-27 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) Despre pandantivele de aur din Epoca Cuprului. Origine, evoluție, dinamism / About the gold pendants from the Copper Age. Origin, evolution, dynamism Studii şi Materiale 28-55 română
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Notă asupra unor cercetări de suprafață mai vechi din preajma Bucureștilor / On Note on some older surveys near Bucharest Studii şi Materiale 56-64 română
articol de periodic HÂNCEANU, George-Dan (autor) Un pandantiv getic descoperit la Roșiori-Dulcești (județul Neamț) / A getae pendant discovered in Roșiori-Dulcești (Neamț county) Studii şi Materiale 65-71 română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Alte descoperiri sarmatice în nord-estul Romaniei / Other Sarmatian discoveries from the North-East of România Studii şi Materiale 72-83 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) Cercetarea arheologică din așezarea de secol IV D.Chr. de la Bârlad Valea - Seacă (campania 2019) / Archaeological research in the first century settlement D.Chr. from Bârlad Valea – Seacă (campaign 2019) Studii şi Materiale 84-103 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) , ȘOVAN, OCTAVIAN LIVIU (autor) O necropolă din secolul al IV-lea d. Hr. la Leorda (Jud. Botoșani) / Ein Gräberfeld des IV. Jh. n. Chr. bei Leorda (jud. Botoșani) Studii şi Materiale 104-116 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Aspecte privind evoluția etno-demografică, culturală și spirituală la est Carpați în secolele IV-VII d. Hr. / Aspects regarding the ethno-demographic, cultural and spiritual evolution east of the Carpathians in the IV-VII centuries A.D. Studii şi Materiale 117-123 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Nasture și bumb - două denumiri de accesorii vestimentare bazate pe împrumuturi lexicale vechi germanice / Nasture and bumb - two names of romanian clothing accessories based on old germanic loans Studii şi Materiale 124-142 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Câte ceva despre colecția și colecționarul Alexandru Nestor Măcellariu,cu privire specială asupra sitului arheologic de la Barboși (Galați) / Something about the antiques collection of Alexandru Nestor Măcellariu, with special regards about the Barboși archaeological site (Galați) Studii şi Materiale 143-147 română
articol de periodic MUNTEANU, Lucian (autor) , SCUTARU, Ioana (autor) Varia Numismatica Tutovensia. II / Varia Numismatica Tutovensia. II Numismatică 148-153 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Scurtă notă despre o monedă bizantină / Brief note about a Byzantine coin Numismatică 154-156 română
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Cristian Eduard ȘTEFAN, Cercetări interdisciplinare în așezarea neolitică de la Milcovu din Deal (jud. Olt, România), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021 RECENZII 158-162 română
articol de periodic BERZOVAN, Alexandru (autor) Dan OLTEAN, Davele dacilor, Editura Art, Deva, 2018 RECENZII 163-170 română