Ziridava, VI, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Materiale aparținînd perioadei de tranziție de la eneolitic spre epoca bronzului în colecțiile Muzeului județean Arad
articol de periodic DORNER, Egon (autor) Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Felnac și Vladimirescu (Raport preliminar)
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - Sătuț
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Unele informații provenite din cronicile medievale referitoare la zona Aradului (secolele VIII-X)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții la istoria părților arădene în epoca ducatului lui Ahtun
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Documente despre începuturile Aradului
articol de periodic MANEA, George (autor) Date documentare privind viticultura din părțile Aradului
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Considerații asupra unor documente privind tratativele româno-maghiare din anul 1945, apărute în ziarul "Federația" din anul 1975 și unele concepții politice ale lui Avram Iancu
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) Mărturii documentare despre rolul Asociației Naționale din Arad pentru cultura poporului român în lupta de emancipare nașională și spirituală a românilor din Transilvania (sec. XIX)
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) Cîteva informații privind industria Aradului în perioada 1878-1900
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) , IONUȚAS, Cătălin (autor) "Ilustrierte Kriegs-Chronik", publicație în limba germană despre războiul de independență din 1977-1978
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Aradul și noul activism
articol de periodic CIUL, Gheorghe (autor) Ștefan Cucio Pop și colaborarea dintre români, sîrbi și slovaci (1893-1918)
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) , GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte ale activității studențimii românești din monarhia astro-ungară pentru realuzarea unității naționale (1900-1918)
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aurel Vlaicu - pionier al aviației românești și legăturile sale cu masele populare de pe meleagurile arădene
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) Situația industriei județului Arad între anii 1919-1944
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Reforma agrară din 1921 în județul Arad reflectată în fondul "Serviciului agricol" al Filialei Arhivelor Statului din Arad
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre Eminescu
articol de periodic RUS, Traian (autor) Noi date despre Ioan Slavici
articol de periodic MANEA, George (autor) Identificarea unor icoane pe sticlă din secolul al XIX-lea în județul Arad
articol de periodic MANEA, George (autor) Sisteme țărănești de vînătoare din județul Arad
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Procesele verbale ale Clubului național român din Arad
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Documente privind activitatea pedagocică a lui Ioan Slavici
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Documente despre activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din județul Arad (noiembrie 1918-februarie 1019)
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Repertoriul monumentelor istorice din municipiul Arad
articol de periodic IONUȚAȘ, Cătălin (autor) Colecția de incunabula a Bibliotecii județene Arad
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Din colecția de ordine și medalii a Muzeului județean Arad
articol de periodic KOVACS, Magdalena (autor) Colecția de sigilii a Filialei Arhivelor Statului Arad