Ziridava, VIII, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Noi contribuții privind cetatea de pămînt de la Vladimirescu
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Noi coordonate ale procesului de romanizare și de formare a poporului român
articol de periodic PETROVICS, Maria (autor) Războaiele marcomanice și provinciile dunărene
articol de periodic SUCIU, I.D. (autor) Contribuții la cunoașterea unității poporului român în evul mediu
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Dezvoltarea demografică a comunei Șiria pînă la 1848
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Țărănimea arădeană în perioada reglementăriiurbaniale (1771-1786)
articol de periodic MIHUȚA, Tristan (autor) Contribuția teatrului arădean la formarea conștiinței naționale
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Personalități lipovene în lupta pentru independență
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Războiul de independență oglindit într-o gazetă din Arad
articol de periodic VATAMANIUC, D. (autor) Ioan Slavici și războiul de independență
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Războiului de independență, 1877-1878, văzut de corespondenții reviste germane Uber land und meer . Algemeine Ilustrirte Zeittung
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Aspecte ale activității culturale din podgoria Aradului
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Manuscrisul autobiografic, din 1929, a lui Teodor Victor Păcățian (1852-1941)
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) Din lupta românilor arădeni pentru eliberare națională în perioada 1895-1905
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Contribuția lui Ioan Russu Șirianu la reluarea activismului politic
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Cultură și civilitație în concepția lui Vasile Goldiș
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Ecoul răscoalei din 1907 în părțile Aradului
articol de periodic MANEA, George (autor) Activitatea Consiliilor naționale române și a Gărzilor naționale române din județul Arad
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Descompurenera marinei austro-ungare. Garda națională română a maerinarilor de la Pola
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale luptei maselor populare arădene împotriva fascismului și revizionismului (1934-1940)
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) 30 Decembrie 1947 la Arad
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Elemente ale portului popular din comuna Șiria
articol de periodic MANEA, George (autor) , MEDELEANU, Horia (autor) Meșteșuguri artistice țărănești din Valea Mureșului de jos
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) , SASU, Aurel (autor) Tricolorul în colecția de artă populară a Muzeului județean Arad
articol de periodic MANEA, George (autor) Circulația și tematica icoanelor de Nicula în județul Arad
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Folclorul în paginile ziarului Tribuna poporului din Arad
articol de periodic SZABO, Irma (autor) Lupta pentru independența oglindită în colecția de artă a Muzeului județean Arad
articol de periodic SÎRBUȚ, Iosif (autor) Primul film românesc la Arad - Războiului independentului 1877-1878
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Răspîndirea menedelor geto-dace pe teritoriul județului Arad
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților medievale din județul Arad (I)
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Cărți vechi românești din secolul al XVII-lea în Țara Zarandului
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Amintiri (vol. 1) - Giurescu Constantin
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Școala românească din părțile Aradului în perioada 1867-1918 - Popeangă Vasile
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Dicționar enciclopedic de artă medievală - Drăguț Vasile